Zarządzenie Nr 342/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2014 roku sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-02-12 10:02:13 | Data modyfikacji: 2014-02-12 10:02:52.

 Zarządzenie Nr 343/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-01-08 12:11:11 | Data modyfikacji: 2014-01-08 12:11:30.

 Zarządzenie Nr 344/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-01-27 20:39:44 | Data modyfikacji: 2014-01-27 20:39:49.

 Zarządzenie Nr 345/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-02-12 10:15:02 | Data modyfikacji: 2014-03-04 09:19:49.

 Zarządzenie Nr 346/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa w roku 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 09:11:07 | Data modyfikacji: 2014-03-04 09:11:58.

 Zarządzenie Nr 347/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 09:18:52 | Data modyfikacji: 2014-03-04 09:19:26.

 Zarządzenie Nr 348/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 09:24:21 | Data modyfikacji: 2014-03-04 09:25:05.

 Zarządzenie Nr 349/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lutego 2014 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 09:27:20 | Data modyfikacji: 2014-03-04 09:27:44.

 Zarządzenie Nr 350/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-04 09:29:45 | Data modyfikacji: 2014-03-04 09:30:52.

 Zarządzenie Nr 351/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2013, oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-07 13:59:03 | Data modyfikacji: 2014-04-07 13:59:22.

 Zarządzenie Nr 352/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2013, oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:03:16 | Data modyfikacji: 2014-04-07 14:03:22.

 Zarządzenie Nr 353/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-21 13:09:36 | Data modyfikacji: 2014-03-21 13:10:37.

 Zarządzenie Nr 354/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-27 09:28:21 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:30:22.

 Zarządzenie Nr 355/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-27 09:29:55 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:30:27.

 Zarządzenie Nr 356/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-27 09:31:34 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:32:00.

 Zarządzenie Nr 357/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-27 09:34:41 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:35:03.

 Zarządzenie Nr 358/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-27 09:36:21 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:36:44.

 Zarządzenie Nr 359/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-27 09:37:48 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:38:15.

 Zarządzenie Nr 360/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie szacowania ryzyka i poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem osób do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub ich utratą

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-25 14:47:55 | Data modyfikacji: 2014-03-25 14:48:17.

 Zarządzenie Nr 361/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 marca 2014 rokuw sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:44:09 | Data modyfikacji: 2014-04-02 09:44:50.

 Zarządzenie Nr 362/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:04:45 | Data modyfikacji: 2014-04-07 14:05:09.

 Zarządzenie Nr 363/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:06:50 | Data modyfikacji: 2014-04-07 14:07:29.

 Zarządzenie Nr 364/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2013, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:19:49 | Data modyfikacji: 2014-04-07 14:20:21.

 Zarządzenie Nr 365/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-03-27 08:53:10.

 Zarządzenie Nr 366/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 13:16:56 | Data modyfikacji: 2014-06-04 12:08:01.

 Zarządzenie Nr 367/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 13:19:20 | Data modyfikacji: 2014-05-13 13:19:45.

 Zarządzenie Nr 368/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-16 09:58:41 | Data modyfikacji: 2014-04-16 09:59:15.

 Zarządzenie Nr 369/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-16 10:00:25 | Data modyfikacji: 2014-04-16 10:00:54.

 Zarządzenie Nr 370/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-16 10:02:06 | Data modyfikacji: 2014-04-16 10:02:33.

 Zarządzenie Nr 371/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 13:22:50 | Data modyfikacji: 2014-05-13 13:25:27.
 Zarządzenie Nr 372/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia do stosowania „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - art. 4 pkt. 8 Ustawy pzp

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-24 12:00:57 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:13:07.

 Zarządzenie Nr 373/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych Gminy Sieroszewice za rok 2013 Radzie Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-04-28 12:17:55 | Data modyfikacji: 2014-04-28 12:18:16.

 Zarządzenie Nr 374/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 13:27:29 | Data modyfikacji: 2014-05-13 13:27:55.

 Zarządzenie Nr 375/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 10:03:28 | Data modyfikacji: 2014-05-13 10:03:55.

 Zarządzenie Nr 376/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 10:04:57 | Data modyfikacji: 2014-05-13 10:05:17.

 Zarzadzenie Nr 377/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 10:06:25 | Data modyfikacji: 2014-05-13 10:07:22.

 Zarządzenie Nr 378/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 10:30:00 | Data modyfikacji: 2014-05-13 11:03:11.

 Zarządzenie Nr 379/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny i rozliczania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 11:11:53.

 Zarządzenie Nr 380/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 13:30:43 | Data modyfikacji: 2014-05-13 13:31:19.

 Zarządzenie Nr 381/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 13:32:31 | Data modyfikacji: 2014-05-13 13:34:49.

 Zarządzenie Nr 382/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 11:05:56 | Data modyfikacji: 2014-05-13 11:10:48.
 Zarządzenie Nr 383/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 maja 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów alkoholowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-24 12:30:20 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:30:51.
 Zarządzenie Nr 384/2014 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:13:35 | Data modyfikacji: 2014-06-24 15:13:57.

 Zarządzenie Nr 385/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenie Nr 382/14 Wjta Gminz Sierosyewic y dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-05 09:55:26 | Data modyfikacji: 2014-06-05 09:55:48.
 Zarządzenie Nr 386/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:51:56 | Data modyfikacji: 2014-06-26 12:52:23.
 Zarządzenie Nr 387/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:53:48 | Data modyfikacji: 2014-06-26 12:54:11.
 Zarządzenie Nr 388/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:55:35 | Data modyfikacji: 2014-06-26 12:56:02.
 Zarządzenie Nr 389/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sieroszewice na lata 2014-2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-05 10:27:39 | Data modyfikacji: 2014-07-03 13:28:07.
 Zarządzenie Nr 390/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-25 13:59:51 | Data modyfikacji: 2014-07-17 10:34:08.
 Zarządzenie Nr 391/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-07-17 10:33:31 | Data modyfikacji: 2014-07-17 10:34:22.
 Zarządzenie Nr 392/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-24 15:17:40 | Data modyfikacji: 2014-06-24 15:18:08.
 Zarządzenie Nr 393/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-06-25 14:01:49 | Data modyfikacji: 2014-06-25 14:02:09.
 Zarządzenie Nr 394/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-07-16 09:23:28 | Data modyfikacji: 2014-07-16 09:25:29.
 Zarządzenie Nr 395/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-07-16 09:24:55 | Data modyfikacji: 2014-07-16 09:25:37.
 Zarządzenie Nr 396/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-23 09:02:12 | Data modyfikacji: 2014-12-23 09:09:19.
 Zarządzenie Nr 397/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 20:15:29 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:16:18.
 Zarządzenie Nr 398/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-23 08:52:01 | Data modyfikacji: 2014-12-23 08:52:56.
 Zarządzenie Nr 399/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2014 roku, informacji kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Sieroszewicach za I półrocze 2014 roku.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-08-26 13:00:21 | Data modyfikacji: 2014-08-26 13:00:33.
 Zarządzenie Nr 400/2014 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 20:21:28 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:21:57.
 Zarządzenie Nr 401/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-08-26 15:11:51 | Data modyfikacji: 2014-08-26 15:12:11.
 Zarządzenie Nr 402/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 sierpnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-09-02 11:48:21 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:22:58.
 Zarządzenie Nr 403/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 sierpnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-09-02 11:51:11 | Data modyfikacji: 2014-09-02 11:52:17.
 Zarządzenie Nr 404/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-08-29 11:59:00 | Data modyfikacji: 2014-08-29 12:41:43.
 Zarządzenie Nr 405/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 20:18:31 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:19:10.
 Zarządzenie Nr 406/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 20:24:37 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:25:19.
 Zarządzenie Nr 407/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 września 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 20:26:52 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:27:28.
 Zarządzenie Nr 408/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 20:30:08 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:30:39.
 Zarządzenie Nr 409/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 20:31:52 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:36:43.
 Zarządzenie Nr 410/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 października 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 20:39:06 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:39:41.
 Zarządzenie Nr 411/2014 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 13 października 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 20:41:13 | Data modyfikacji: 2014-11-07 20:41:49.
 Zarządzenie Nr 412/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 21:12:45 | Data modyfikacji: 2014-11-07 21:13:25.
 Zarządzenie Nr 413/2014 Wójta gminy Sieroszewice z dnia 13 października 2014 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-11 08:26:56 | Data modyfikacji: 2014-12-11 08:27:32.
 Zarządzenie Nr 414/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 21:18:15 | Data modyfikacji: 2014-11-07 21:18:41.
 Zarządzenie Nr 415/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 21:20:09 | Data modyfikacji: 2014-11-07 21:20:33.
 Zarządzenie Nr 416/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-07 21:21:55 | Data modyfikacji: 2014-11-07 21:22:21.
 Zarządzenie Nr 417/2014 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-11 22:09:31 | Data modyfikacji: 2014-12-11 22:10:20.
 Zarządzenie Nr 418/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:23:56 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:24:34.
 Zarządzenie Nr 419/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-28 14:56:17 | Data modyfikacji: 2014-11-28 14:56:42.
 Zarządzenie Nr 420/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-11-28 14:58:10 | Data modyfikacji: 2014-11-28 14:58:36.
 Zarządzenie Nr 421/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-22 13:57:10 | Data modyfikacji: 2014-12-22 13:57:30.
 Zarządzenie Nr 422/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-12 20:11:19 | Data modyfikacji: 2014-12-22 10:56:28.
 Zarządzenie Nr 423/2014 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-23 09:11:45 | Data modyfikacji: 2014-12-23 09:12:11.
 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-23 08:57:33 | Data modyfikacji: 2014-12-23 08:57:43.
 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-23 09:16:08 | Data modyfikacji: 2014-12-23 09:17:21.
 Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:46:29 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:46:51.
 Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-08 08:44:28 | Data modyfikacji: 2015-01-08 08:44:55.
Data wprowadzenia: 2015-01-08 08:44:28
Data modyfikacji: 2015-01-08 08:44:55
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski