Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:08:20 | Data modyfikacji: 2015-01-08 09:08:47.
 Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa , ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2015.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:06:49 | Data modyfikacji: 2015-01-08 09:08:40.
 Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Sieroszewie z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-30 13:41:56 | Data modyfikacji: 2015-01-30 13:42:19.
 Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-27 13:42:55 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:43:57.
 Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-14 14:01:03 | Data modyfikacji: 2015-01-14 14:01:29.
 Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-27 13:47:00 | Data modyfikacji: 2015-01-27 13:47:33.
 Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Parczew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:03:23 | Data modyfikacji: 2015-02-04 09:05:52.
 Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta gminy Sieroszewice z dnia 20 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:05:26 | Data modyfikacji: 2015-01-21 14:05:35.
 Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:07:07 | Data modyfikacji: 2015-01-21 14:07:28.
 Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Sieroszewie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-30 13:44:54 | Data modyfikacji: 2015-01-30 13:45:32.
 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-04 08:01:43 | Data modyfikacji: 2015-02-04 08:01:55.
 Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bilczew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-30 13:51:52 | Data modyfikacji: 2015-01-30 13:52:33.
 Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2015.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-01-30 13:55:08 | Data modyfikacji: 2015-01-30 13:56:35.
 Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Westrza

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-20 15:02:14 | Data modyfikacji: 2015-02-20 15:05:16.
 Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zamość

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-20 15:07:04 | Data modyfikacji: 2015-02-20 15:07:24.
 Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 12:28:48 | Data modyfikacji: 2015-03-04 12:29:29.
 Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:18:11 | Data modyfikacji: 2015-02-25 13:22:15.
 Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Psary

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:23:20 | Data modyfikacji: 2015-02-25 13:23:39.
 Zarzadzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Wielowieś

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-27 11:46:24 | Data modyfikacji: 2015-02-27 11:46:44.
 Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bibianki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-27 11:59:15 | Data modyfikacji: 2015-02-27 11:59:35.
 Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-11 10:44:06.
 Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Raduchów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 08:03:05 | Data modyfikacji: 2015-03-04 12:31:08.
 Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-27 12:01:12 | Data modyfikacji: 2015-03-04 12:30:46.
 Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-02-27 12:03:16 | Data modyfikacji: 2015-03-04 12:30:39.
 Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2014, oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 08:06:43 | Data modyfikacji: 2015-03-04 12:30:30.
 Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2014, oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 08:08:53 | Data modyfikacji: 2015-03-04 12:30:22.
 Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Biernacice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-06 15:18:47 | Data modyfikacji: 2015-03-06 15:22:38.
 Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-06 15:20:11 | Data modyfikacji: 2015-03-06 15:22:31.
 Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionychw szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-09 08:27:38 | Data modyfikacji: 2015-03-09 08:28:17.
 Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-09 11:37:17 | Data modyfikacji: 2015-03-09 11:37:38.
 Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2015 rokuw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-10 14:34:49 | Data modyfikacji: 2015-03-10 14:35:09.
 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:51:26 | Data modyfikacji: 2015-03-12 14:51:40.
 Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Latowice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:04:27 | Data modyfikacji: 2015-03-18 14:04:51.
 Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Masanów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:05:45 | Data modyfikacji: 2015-03-20 10:15:10.
 Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Ołobok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:21:50 | Data modyfikacji: 2015-03-27 15:22:17.
 Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Namysłaki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:23:13 | Data modyfikacji: 2015-03-27 15:23:39.
 Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Rososzyca

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:24:35 | Data modyfikacji: 2015-03-27 15:25:02.
 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Strzyżew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:26:04 | Data modyfikacji: 2015-03-27 15:26:49.
 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 marca 2015 rokuw sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Sławin

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:27:54 | Data modyfikacji: 2015-03-27 15:28:22.
 Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość zawiera się w wyrażonej w złotych równowartości kwoty15.000 do 30.000 euro - art. 4 pkt. 8 Ustawy pzp

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-21 15:02:37 | Data modyfikacji: 2015-09-21 15:03:09.
 Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2014, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:21:50 | Data modyfikacji: 2015-05-04 13:22:56.
 Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:29:35 | Data modyfikacji: 2015-03-27 15:30:01.
 Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-27 15:31:00 | Data modyfikacji: 2015-03-27 15:32:17.
 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:17:54 | Data modyfikacji: 2015-05-04 13:18:52.
 Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy druków ścisłego zarachowania , które nie zostały wykorzystane na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-04-10 08:41:26 | Data modyfikacji: 2015-04-10 08:41:56.
 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:26:37 | Data modyfikacji: 2015-05-04 13:28:37.
 Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:05:13 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:05:44.
 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:07:01 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:07:32.
 Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:08:38 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:09:11.
 Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:30:24 | Data modyfikacji: 2015-06-05 15:10:49.
 Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:33:08 | Data modyfikacji: 2015-05-04 13:33:36.
 Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:10:55 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:12:21.
 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:13:16 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:13:29.
 Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminmy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:03:20 | Data modyfikacji: 2015-07-16 09:03:31.
 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Z-ca Wójta Gminy Sieroszewice - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:07:05 | Data modyfikacji: 2015-07-16 10:02:00.
 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Z-ca Wójta Gminy Sieroszewice - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-05-21 09:17:05 | Data modyfikacji: 2015-05-21 09:17:12.
 Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:10:16 | Data modyfikacji: 2015-07-16 09:11:29.
 Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Z-ca Wójta Gminy Sieroszewice - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-06-05 15:07:57 | Data modyfikacji: 2015-06-05 15:08:51.
 Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Z-ca Wójta Gminy Sieroszewice - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-06-05 15:10:15 | Data modyfikacji: 2015-06-05 15:11:02.
 Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Z-ca Wójta Gminy Sieroszewice - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-06-05 15:12:06 | Data modyfikacji: 2015-06-05 15:13:00.
 Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:15:24 | Data modyfikacji: 2015-07-16 09:15:51.
 Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Sieroszewie z dnia 15 czerwca 2015 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-06 11:38:18 | Data modyfikacji: 2015-08-06 11:51:54.
 Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Wójta - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-07-16 15:11:31 | Data modyfikacji: 2015-07-16 15:12:15.
 Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:52:05 | Data modyfikacji: 2015-07-16 10:52:31.
 Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:54:23 | Data modyfikacji: 2015-07-16 10:55:22.
 Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 12:59:33 | Data modyfikacji: 2015-07-16 13:00:02.
 Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-16 13:01:20 | Data modyfikacji: 2015-07-16 13:01:48.
 Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 08:07:18.
 Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-06 11:56:44.
 Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-06 09:28:02 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:28:42.
 Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-06 09:29:46 | Data modyfikacji: 2015-08-06 09:35:01.
 Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-06 09:36:12.
 Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-04 13:50:08 | Data modyfikacji: 2015-08-04 13:50:54.
 Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:21:56 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:26:06.
 Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:25:20 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:25:56.
 Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy SIeroszewice z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-04 14:27:25 | Data modyfikacji: 2015-08-04 14:27:57.
 Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-21 15:06:13 | Data modyfikacji: 2015-09-21 15:07:12.
 Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-14 11:11:57 | Data modyfikacji: 2015-08-14 11:12:05.
 Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:04:06 | Data modyfikacji: 2015-09-11 14:04:51.
 Zarządzenie nr 84/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:10:41 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:11:14.
 Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:14:56 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:15:02.
 Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:17:07 | Data modyfikacji: 2015-09-11 14:17:37.
 Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:19:10 | Data modyfikacji: 2015-09-11 14:19:46.
 Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:22:21.
 Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:20:17.
 Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:54:32 | Data modyfikacji: 2015-10-01 14:54:39.
 Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 14:55:51 | Data modyfikacji: 2015-10-01 14:56:20.
 Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-07 10:30:14 | Data modyfikacji: 2015-10-07 10:31:48.
 Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-02 10:41:58 | Data modyfikacji: 2015-11-02 10:43:00.
 Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-02 10:44:42 | Data modyfikacji: 2015-11-02 10:45:23.
 Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:11:03 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:11:19.
 Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-02 10:46:58 | Data modyfikacji: 2015-11-02 10:48:01.
 Zarzadzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-08 15:22:04 | Data modyfikacji: 2015-10-08 15:22:24.
 Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 października 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-16 09:52:12 | Data modyfikacji: 2015-10-16 09:52:43.
 Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 października 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-16 09:56:04 | Data modyfikacji: 2015-10-16 09:56:39.
 Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-13 12:20:35 | Data modyfikacji: 2015-11-13 12:21:08.
 Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:51:18 | Data modyfikacji: 2015-11-09 14:51:58.
 Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 205 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-09 14:53:01 | Data modyfikacji: 2015-11-09 14:53:33.
 Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-13 12:22:47 | Data modyfikacji: 2015-11-13 12:23:34.
 Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice nalata 2016-2019

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-13 12:30:58 | Data modyfikacji: 2015-11-13 12:31:34.
 Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-16 11:42:16 | Data modyfikacji: 2015-11-16 11:42:22.
 Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-25 14:21:50 | Data modyfikacji: 2015-11-25 14:22:28.
 Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-09 15:15:03 | Data modyfikacji: 2015-12-09 15:19:22.
 Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:19:00 | Data modyfikacji: 2015-12-02 12:19:39.
 Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-09 14:49:33 | Data modyfikacji: 2015-12-09 14:50:07.
 Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-08 13:56:52 | Data modyfikacji: 2015-12-08 13:57:29.
 Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-23 08:05:20 | Data modyfikacji: 2015-12-23 08:06:05.
 Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 rokuv w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:51:05 | Data modyfikacji: 2016-02-03 10:51:35.
 Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 10:53:12.
 Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa , ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-23 08:09:36 | Data modyfikacji: 2015-12-23 08:10:16.
 Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 08:09:29.
 Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-28 14:43:54 | Data modyfikacji: 2015-12-28 14:51:02.
 Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Sieroszewwice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:19:00 | Data modyfikacji: 2016-01-05 10:19:19.
 Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:14:52 | Data modyfikacji: 2016-01-05 10:15:05.
 Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:30:02 | Data modyfikacji: 2015-12-30 12:30:35.
 Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:31:46 | Data modyfikacji: 2015-12-30 12:32:15.
Data wprowadzenia: 2015-12-30 12:31:46
Data modyfikacji: 2015-12-30 12:32:15
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski