Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2016

 Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-21 15:15:35 | Data modyfikacji: 2015-12-21 15:16:05.
  Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 15:18:38 | Data modyfikacji: 2015-12-21 15:18:44.
 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 15:19:33 | Data modyfikacji: 2015-12-21 15:20:04.
 Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 15:21:32 | Data modyfikacji: 2015-12-21 15:22:06.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 15:23:05 | Data modyfikacji: 2015-12-21 15:23:34.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE SIEROSZEWICE NA ROKU 2016

 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2016-01-20 22:10:16 | Data modyfikacji: 2016-01-20 22:10:51.

Zobacz:
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2016 . 
Data wprowadzenia: 2016-01-20 22:10:16
Data modyfikacji: 2016-01-20 22:10:51
Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak
Opublikowane przez: Roman Sodolski