Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:38:09 | Data modyfikacji: 2016-01-15 11:38:47.
 Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-16 12:54:34 | Data modyfikacji: 2016-02-16 12:55:07.
 Zarządzenie Nr 123/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 10:55:24 | Data modyfikacji: 2016-01-15 11:37:01.
 Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki krajoznawstwa, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 15:18:41 | Data modyfikacji: 2016-02-01 15:20:32.
 Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 12:07:55 | Data modyfikacji: 2016-02-03 12:08:26.
 Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 12:10:06 | Data modyfikacji: 2016-02-03 12:10:42.
 Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:36:31 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:36:59.
 Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-01 11:38:58 | Data modyfikacji: 2016-02-01 11:39:31.
 Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-16 12:11:37 | Data modyfikacji: 2016-02-16 12:12:07.
 Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:17:32 | Data modyfikacji: 2016-02-12 13:19:56.
 Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:18:59 | Data modyfikacji: 2016-02-12 13:19:45.
 Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:20:45 | Data modyfikacji: 2016-02-12 13:21:15.
 Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie sposobu szczegółowego postępowania pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-03 12:17:18 | Data modyfikacji: 2016-02-03 12:18:08.
 Zarządzenie Nr 134/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:22:22 | Data modyfikacji: 2016-02-12 13:23:04.
 Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2015 oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-16 10:02:45 | Data modyfikacji: 2016-02-16 10:04:08.
 Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2015, oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-16 10:05:51 | Data modyfikacji: 2016-02-16 10:09:00.
 Zarządzenie Nr 137/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-24 15:13:32 | Data modyfikacji: 2016-02-24 15:14:08.
 Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-25 13:41:17 | Data modyfikacji: 2016-02-25 13:57:03.
 Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-10 08:43:51 | Data modyfikacji: 2016-03-21 10:28:35.
 Zarządzenie Nr 140/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Sieroszewice oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:31:12 | Data modyfikacji: 2016-05-06 11:34:13.
 Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-14 09:36:21 | Data modyfikacji: 2016-03-21 10:29:03.
 Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-21 10:25:23 | Data modyfikacji: 2016-03-21 10:26:03.
 Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-21 10:27:33 | Data modyfikacji: 2016-03-21 10:28:25.
 Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2015, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-02 09:53:38 | Data modyfikacji: 2016-05-02 09:54:11.
 Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy SIeroszewie z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-26 14:27:40.
 Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:25:01 | Data modyfikacji: 2016-05-11 11:25:13.
 Zarządzenie Nr 147/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:05:48 | Data modyfikacji: 2016-05-06 11:06:31.
 Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-28 09:04:26 | Data modyfikacji: 2016-07-28 09:04:46.
 Zarządzenie Nr 149/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw pozyskiwania środków z funduszy unijnych i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-26 14:35:00.
 Zarządzenie Nr 150/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:08:37 | Data modyfikacji: 2016-05-06 11:09:13.
 Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:06:45 | Data modyfikacji: 2016-06-07 10:07:24.
 Zarządzenie Nr 152/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 14:45:37 | Data modyfikacji: 2016-05-10 14:45:50.
 Zarządzenie Nr 153/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-10 08:48:05 | Data modyfikacji: 2016-05-10 08:48:59.
 Zarządzenie Nr 154/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 150/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-07 09:54:52 | Data modyfikacji: 2016-06-07 09:56:51.
 Zarządzenie Nr 155/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-06 15:12:00 | Data modyfikacji: 2016-06-06 15:12:29.
 Zarządzenie Nr 156/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rososzycy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-06 15:13:47 | Data modyfikacji: 2016-06-06 15:14:18.
 Zarządzenie Nr 157/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-06 15:15:21 | Data modyfikacji: 2016-06-06 15:16:03.
 Zarządzenie Nr 158/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-06 15:17:30 | Data modyfikacji: 2016-06-06 15:18:07.
 Zarządzenie Nr 159/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-06 15:19:33 | Data modyfikacji: 2016-06-06 15:20:06.
 Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-06 15:22:30.
 Zarządzenie Nr 161/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 161/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznej szkoły i publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:24:52 | Data modyfikacji: 2016-06-06 15:23:16.
 Zarządzenie Nr 162/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-15 15:01:16 | Data modyfikacji: 2016-07-15 15:01:46.
 Zarządzenie Nr 163/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-24 11:56:51 | Data modyfikacji: 2016-06-24 11:58:55.
 Zarządzenie Nr 164/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-24 12:03:25 | Data modyfikacji: 2016-06-24 12:03:35.
 Zarządzenie Nr 165/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-28 08:00:51 | Data modyfikacji: 2016-07-28 08:01:27.
 Zarządzenie Nr 166/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-30 15:39:45 | Data modyfikacji: 2016-07-19 09:49:52.
 Zarządzenie Nr 167/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sal dydaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:58:45 | Data modyfikacji: 2016-11-10 09:59:23.
 Zarządzenie Nr 168/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-19 09:48:49.
 Zarządzenie Nr 169/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-01 09:55:27 | Data modyfikacji: 2016-09-01 09:56:14.
 Zarządzenie Nr 170/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:17:58 | Data modyfikacji: 2016-08-26 15:20:05.
 Zarządzenie Nr 171/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rososzycy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:19:27 | Data modyfikacji: 2016-08-26 15:19:58.
 Zarządzenie Nr 172/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-14 09:09:11 | Data modyfikacji: 2016-11-14 09:09:56.
 Zarządzenie Nr 173/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:22:02 | Data modyfikacji: 2016-08-26 15:22:40.
 Zarządzenie Nr 174/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:23:51 | Data modyfikacji: 2016-08-26 15:24:22.
 Zarządzenie Nr 175/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-19 11:41:07 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:41:49.
 Zarządzenie Nr 176/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:26:34 | Data modyfikacji: 2016-08-29 09:27:50.
 Zarządzenie Nr 177/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 222 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-08 13:41:56 | Data modyfikacji: 2016-09-08 13:42:36.
 Zarządzenie Nr 178/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-26 15:26:14 | Data modyfikacji: 2016-08-26 15:27:02.
 Zarządzenie Nr 179/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rososzycy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:11:52 | Data modyfikacji: 2016-08-29 09:12:09.
 Zarządzenie Nr 180/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:16:18 | Data modyfikacji: 2016-08-29 09:17:27.
 Zarządzenie Nr 181/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:18:35 | Data modyfikacji: 2016-08-29 09:19:08.
 Zarządzenie Nr 182/2016 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:20:16 | Data modyfikacji: 2016-08-29 09:21:04.
 Zarządzenie Nr 183/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-29 09:22:14.
 Zarządzenie Nr 184/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:29:22 | Data modyfikacji: 2016-11-10 09:30:02.
 Zarządzenie Nr 185/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:32:15 | Data modyfikacji: 2016-11-10 09:32:48.
 Zarządzenie Nr 186/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:34:15 | Data modyfikacji: 2016-11-10 09:35:04.
 Zarządzenie Nr 187/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-08 13:43:48 | Data modyfikacji: 2016-09-08 13:44:19.
 Zarządzenie Nr 188/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:49:29 | Data modyfikacji: 2016-11-10 14:49:42.
 Zarządzenie Nr 189/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9.09.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:07:54.
 Zarządzenie Nr 190/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:12:15 | Data modyfikacji: 2016-10-12 14:12:57.
 Zarządzenie Nr 191/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 września 2016 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:18:48 | Data modyfikacji: 2016-10-05 13:19:00.
 Zarządzenie Nr 192/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 września 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:48:59 | Data modyfikacji: 2016-11-10 09:51:55.
 Zarządzenie Nr 193/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:50:58 | Data modyfikacji: 2016-11-10 09:52:06.
 Zarządzenie Nr 194/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:14:23 | Data modyfikacji: 2016-10-12 14:15:06.
 Zarządzenie Nr 195/2016 Wójta Gminy Sierozsewice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:16:13 | Data modyfikacji: 2016-10-12 14:17:28.
 Zarządzenie Nr 196/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:18:50 | Data modyfikacji: 2016-10-12 14:19:29.
 Zarządzenie Nr 197/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-21 14:05:38 | Data modyfikacji: 2016-10-21 14:06:15.
 Zarządzenie Nr 198/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2016 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-20 14:09:17 | Data modyfikacji: 2016-10-20 14:10:31.
 Zarządzenie Nr 199/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-24 14:42:20 | Data modyfikacji: 2016-10-24 14:48:08.
 Zarządzenie Nr 200/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:54:15.
 Zarządzenie Nr 201/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 14:35:09.
 Zarządzenie Nr 202/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 października 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Sieroszewice przez Gminny Zakład Komunalny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-12 14:01:26.
 Zarządzenie Nr 203/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 października 2016 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-26 13:00:06 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:03:34.
 Zarządzenie Nr 204/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 października 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:09:08 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:32:33.
 Zarządzenie Nr 205/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 października 2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:33:36 | Data modyfikacji: 2016-10-26 14:34:29.
 Zarządzenie Nr 206/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-27 10:03:33 | Data modyfikacji: 2016-10-27 10:04:14.
 Zarządzenie Nr 207/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:27:47 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:35:52.
 Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-27 10:06:47 | Data modyfikacji: 2016-10-27 10:07:27.
 Zarządzenie Nr 209/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisóww Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-07 08:40:34 | Data modyfikacji: 2016-11-07 08:41:38.
 Zarządzenie Nr 210/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-26 15:14:59 | Data modyfikacji: 2017-01-26 15:15:55.
 Zarządzenie Nr 211/2016 Wójta Gminy Sieroszewie z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:07:04 | Data modyfikacji: 2016-11-23 15:08:05.
 Zarządzenie Nr 212/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:17:46 | Data modyfikacji: 2016-11-23 15:21:02.
 Zarządzenie Nr 213/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:04:17.
 Zarządzenie Nr 214/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:44:19 | Data modyfikacji: 2017-03-27 11:45:08.
 Zarządzenie Nr 215/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:29:39 | Data modyfikacji: 2016-12-12 13:30:25.
 Zarządzenie Nr 216/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-07 12:18:19 | Data modyfikacji: 2016-12-07 12:20:18.
 Zarządzenie Nr 217/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8.12.2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:58:57 | Data modyfikacji: 2017-01-16 09:22:55.
 Zarządzenie Nr 218/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:25:29 | Data modyfikacji: 2017-01-16 09:23:47.
 Zarządzenie Nr 219/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:49:56 | Data modyfikacji: 2017-03-27 11:50:53.
 Zarządzenie Nr 220/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze szkolnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 09:20:09 | Data modyfikacji: 2017-03-27 09:22:31.
 Zarządzenie Nr 221/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2017 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 14:39:10 | Data modyfikacji: 2017-01-13 14:40:18.
 Zarządzenie Nr 222/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 15:12:29 | Data modyfikacji: 2017-01-13 15:15:54.
 Zarządzenie Nr 223/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-26 15:25:59 | Data modyfikacji: 2017-03-27 12:26:50.
Data wprowadzenia: 2017-01-26 15:25:59
Data modyfikacji: 2017-03-27 12:26:50
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski