Zgromadzeniem - jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym -  jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

  1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
  2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2016-12-22 15:20:36.

Zobacz:
 Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie gminy w trybie administracyjnym .  Zawiadomienia w trybie uproszczonym . 
Data wprowadzenia: 2016-12-22 15:20:36
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski