Zarządzenie Nr 224/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki krajoznawstwa, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:24:58 | Data modyfikacji: 2017-01-13 14:52:14.
 Zarządzenie Nr 225/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, przez Urząd Gminy Sieroszewice i jednostki obsługiwane.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 13:19:06.
 Zarządzenie Nr 226/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 09:17:24 | Data modyfikacji: 2017-07-06 13:19:54.
 Zarządzenie Nr 227/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-25 12:31:43 | Data modyfikacji: 2017-01-25 12:32:19.
 Zarządzenie Nr 228/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:22:12 | Data modyfikacji: 2017-01-13 14:52:48.
 Zarządzenie Nr 229/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sieroszewice na lata 2017-2019

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-26 15:10:51 | Data modyfikacji: 2017-01-26 15:21:40.
 Zarządzenie Nr 230/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-16 12:27:26 | Data modyfikacji: 2017-01-16 12:52:16.
 Zarządzenie Nr 231/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-25 11:28:50 | Data modyfikacji: 2017-01-25 11:29:46.
 Zarządzenie Nr 232/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:08:44 | Data modyfikacji: 2017-03-27 12:09:53.
 Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowaniai opieki w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:38:42 | Data modyfikacji: 2017-03-27 12:40:19.
 Zarządzenie Nr 234/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:42:43 | Data modyfikacji: 2017-03-27 12:55:47.
 Zarządzenie Nr 235/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2016, oraz przekazania go Radzie Gminy.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 09:11:22 | Data modyfikacji: 2017-03-27 12:43:22.
 Zarządzenie Nr 236/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2016, oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:51:15.
 Zarządzenie Nr 237/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:12:34 | Data modyfikacji: 2017-03-27 12:13:10.
 Zarządzenie Nr 238/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:20:09 | Data modyfikacji: 2017-03-27 12:21:48.
 Zarządzenie Nr 239/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:58:00 | Data modyfikacji: 2017-03-27 15:04:23.
 Zarządzenie Nr 240/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-29 09:04:48.
 Zarządzenie Nr 241/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie: powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie Gminy Sieroszewice zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 11:33:49 | Data modyfikacji: 2017-03-29 09:05:27.
 Zarządzenie Nr 242/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:10:20 | Data modyfikacji: 2017-04-07 14:24:32.
 Zarządzenie Nr 243/2017 Wójta Gminy Sieroszewiec z dnia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:26:01 | Data modyfikacji: 2017-04-07 14:27:20.
 Zarządzenie Nr 244/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:32:56 | Data modyfikacji: 2017-03-29 09:08:05.
 Zarządzenie Nr 245/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:31:40 | Data modyfikacji: 2017-03-29 09:08:29.
 Zarządzenie Nr 246/2017 Wójta Gminy Sierioszewice z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:06:18 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:07:12.
 Zarządzenie Nr 247/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 15:05:55 | Data modyfikacji: 2017-03-29 09:08:41.
 Zarządzenie Nr 248/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2016, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:40:25 | Data modyfikacji: 2017-03-29 09:08:52.
 Zarządzenie Nr 249/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:09:30 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:10:39.
 Zarządzenie Nr 250/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:14:01 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:14:09.
 Zarządzenie Nr 251/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:10:16 | Data modyfikacji: 2017-07-18 08:10:57.
 Zarządzenie Nr 252/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:26:34 | Data modyfikacji: 2017-05-16 11:43:18.
 Zarządzenie Nr 253/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-08 10:59:03.
 Zarządzenie Nr 254/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:12:35 | Data modyfikacji: 2017-07-18 08:31:29.
 Zarządzenie Nr 255/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:32:30 | Data modyfikacji: 2017-07-18 09:00:23.
 Zarządzenie Nr 256/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-18 09:02:02 | Data modyfikacji: 2017-07-18 09:02:51.
 Zarządzenie Nr 257/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 13:16:34 | Data modyfikacji: 2017-07-06 13:17:23.
 Zarządzenie Nr 258/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-18 12:05:44.
 Zarządzenie Nr 259/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:15:42 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:16:23.
 Zarządzenie Nr 260/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:19:16 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:23:04.
 Zarządzenie Nr 261/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 12:27:48 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:32:35.
 Zarządzenie Nr 262/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia ceny za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rososzycy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:32:09 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:33:10.
 Zarządzenie Nr 263/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Latowicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-29 08:22:16 | Data modyfikacji: 2017-06-29 08:23:07.
 Zarządzenie Nr 264/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Psarach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-29 08:24:09 | Data modyfikacji: 2017-06-29 08:24:56.
 Zarządzenie Nr 265/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-18 09:04:40 | Data modyfikacji: 2017-07-18 09:05:34.
 Zarządzenie Nr 266/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-18 09:06:28 | Data modyfikacji: 2017-09-06 12:20:53.
 Zarządzenie Nr 267/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 12:36:07 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:36:51.
 Zarządzenie Nr 268/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 czerwca 2017 rokuw sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 12:40:20 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:41:06.
 Zarządzenie Nr 269/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-18 09:14:50 | Data modyfikacji: 2017-07-18 09:15:46.
 Zarządzenie Nr 270/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 08:29:08 | Data modyfikacji: 2017-12-06 08:30:35.
 Zarządzenie Nr 271/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-23 12:41:40 | Data modyfikacji: 2017-08-23 12:42:26.
 Zarządzenie Nr 272/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Latowicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:44:05 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:45:04.
 Zarządzenie Nr 273/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Psarach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:46:06 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:46:50.
 Zarządzenie Nr 274/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:03:14 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:03:55.
 Zarządzenie Nr 275/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:47:56 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:48:38.
 Zarządzenie Nr 276/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-23 12:44:04 | Data modyfikacji: 2017-08-23 12:44:45.
 Zarządzenie Nr 277/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:06:49 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:07:01.
 Zarządzenie Nr 278/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:34:02 | Data modyfikacji: 2017-11-29 10:34:41.
 Zarządzenie Nr 279/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:08:08 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:08:45.
 Zarządzenie Nr 280/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:09:43 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:10:21.
 Zarządzenie Nr 281/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:11:13 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:12:04.
 Zarządzenie Nr 282/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:29:15 | Data modyfikacji: 2017-11-29 10:30:00.
 Zarządzenie Nr 283/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Latowicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:19:12 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:20:01.
 Zarządzenie Nr 284/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Psarach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:21:23 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:22:23.
 Zarządzenie Nr 285/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masanowie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:24:49 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:25:33.
 Zarządzenie Nr 286/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku im. Ks. Józefa Kuta

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:26:20 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:27:21.
 Zarządzenie Nr 287/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:28:41 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:29:52.
 Zarządzenie Nr 288/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-25 00:07:04 | Data modyfikacji: 2017-11-25 00:08:57.
 Zarządzenie Nr 289/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:31:32 | Data modyfikacji: 2017-11-29 10:32:11.
 Zarządzenie Nr 290/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze szkolnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:33:23 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:34:26.
 Zarządzenie Nr 291/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce "IOświetlenie Uliczne i Drogowe" z o.o. z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:48:33.
 Zarządzenie Nr 292/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:37:05 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:37:55.
 Zarządzenie Nr 293/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:39:36.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 294/2017

Załącznik nr 2 do zarządzenia 294/2017

 Zarządzenie Nr 294/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:28:32 | Data modyfikacji: 2017-11-29 11:32:27.
 Zarządzenie Nr 295/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2017 roku sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-25 00:02:26 | Data modyfikacji: 2017-11-25 00:04:53.
 Zarządzenie Nr 296/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:14:19 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:14:56.
 Zarządzenie Nr 297/2017 Wójta Gimny Sieroszewice z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:15:50 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:16:33.
 Zarządzenie Nr 298/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:58:11 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:59:12.
 Zarządzenie Nr 299/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:17:43 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:18:29.
 Zarządzenie Nr 300/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 wrzesnia 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:19:34 | Data modyfikacji: 2017-10-05 13:20:22.
 Zarządzenie Nr 301/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 października 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:42:48 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:43:56.
 Zarządzenie Nr 302/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 października 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:45:32 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:46:26.
 Zarządzenie Nr 303/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 października 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Sieroszewice w dniu 5 października 2017 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:25:31 | Data modyfikacji: 2017-11-29 09:26:20.
 Zarządzenie Nr 304/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 października 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 08:32:00 | Data modyfikacji: 2017-12-06 08:32:40.
 Zarządzenie Nr 305/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 października 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 08:37:03 | Data modyfikacji: 2017-12-06 08:37:12.
 Zarządzenie Nr 306/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 października 2017 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 08:42:06 | Data modyfikacji: 2017-12-06 08:43:14.
 Zarządzenie Nr 307/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-20 13:37:22 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:43:36.
 Zarządzenie Nr 308/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:36:44 | Data modyfikacji: 2017-11-29 10:37:58.
 Zarządzenie Nr 309/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:48:10 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:48:54.
 Zarządzenie Nr 310/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-27 10:18:19 | Data modyfikacji: 2017-11-27 10:26:43.
 Zarządzenie Nr 311/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 października 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:50:40 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:51:23.
 Zarządzenie Nr 312/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierozsewice na lata 2018 -2021

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:17:22 | Data modyfikacji: 2017-12-06 08:25:05.
 Zarządzenie Nr 313/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:21:50 | Data modyfikacji: 2017-11-29 09:22:39.
 Zarządzenie Nr 314/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 23:52:54 | Data modyfikacji: 2017-11-24 23:56:16.
 Zarządzenie Nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-27 11:26:33 | Data modyfikacji: 2017-11-27 11:26:52.
 Zarządzenie Nr 316/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 listopada 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-14 10:18:11.
 Zarządzenie Nr 317/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-16 08:16:35 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:18:05.
 Zarządzenie Nr 318/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2017 rok zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-02 08:57:49.
 Zarządzenie Nr 319/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uzgodnień

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 08:24:01 | Data modyfikacji: 2017-12-06 08:24:36.
 Zarządzenie Nr 320/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 08:21:31 | Data modyfikacji: 2017-12-06 08:22:13.
 Zarządzenie Nr 321/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-02 08:55:06 | Data modyfikacji: 2018-01-02 08:59:32.
 Zarządzenie Nr 322/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:29:38 | Data modyfikacji: 2018-02-14 13:29:49.
 Zarządzenie Nr 323/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o.o. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-14 10:25:01.
 Zarządzenie Nr 324/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie funkcjonowania formacji obrony cywilnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:47:46 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:48:32.
 Zarządzenie Nr 325/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-14 10:28:50.
 Zarządzenie Nr 326/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-17 18:34:49 | Data modyfikacji: 2018-01-17 18:37:24.
 Zarządzenie Nr 327/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Sieroszewice i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:11:54.
Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:11:54
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski