Zarządzenie Nr 361/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-03-19 14:01:43.
Zarządzenie Nr 360/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-03-19 13:58:52.
Zarządzenie Nr 359/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-03-19 13:58:40.
Zarządzenie Nr 358/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-03-19 13:57:59.
Zarządzenie Nr 357/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-03-19 13:57:46.
Zarządzenie Nr 356/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-03-19 13:57:28.
 Zarządzenie Nr 355/06 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 listopada 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-02-08 11:12:36.
Zarządzenie Nr 354/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-02-08 11:11:27.
Zarządzenie Nr 353/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-02-08 11:06:33.
Zarządzenie Nr 352/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-02-08 11:06:21.
Zarządzenie Nr 351/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-02-08 11:06:10.
Zarządzenie Nr 350/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-02-08 11:05:56.
 Zarządzenie Nr 349/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 października 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-21 09:56:15 | Data modyfikacji: 2006-11-21 10:00:07.
 Zarządzenie Nr 348/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 października 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2006/2007 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-21 09:56:03 | Data modyfikacji: 2006-11-21 09:59:08.
 Zarządzenie Nr 347/06 z dnia 16.10.2006 r. Wójta Gminy Sieroszewice w sprawie powołania biegłego ds. budownictwa

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-21 09:55:50 | Data modyfikacji: 2006-12-01 10:15:14.
 Zarządzenie nr 346/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16.10.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-21 09:55:37 | Data modyfikacji: 2006-12-01 10:33:05.
 Zarządzenie Nr 345/06 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 października 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 338/06 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-21 09:55:23 | Data modyfikacji: 2006-12-01 09:36:43.
 Zarządzenie Nr 344/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2006 - 10 – 03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na budowę oświetlenia ulicznego na terenie wsi Zamość – Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-21 09:55:12 | Data modyfikacji: 2006-12-01 09:56:23.
 Zarządzenie Nr 343/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2006.10.03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na wymianę i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-21 09:54:57 | Data modyfikacji: 2006-12-01 09:54:49.
 Zarządzenie Nr 342/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03 października 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-20 13:15:03.
 Zarządzenie Nr 341/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03 października 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2006/2007 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-20 13:13:48.
 ZARZĄDZENIE NR 340/06 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 października 2006 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-20 13:12:29 | Data modyfikacji: 2006-12-01 09:50:56.
 Zarządzenie Nr 339/06 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 października 2006 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-20 12:59:06 | Data modyfikacji: 2006-12-01 09:43:12.
Zarządzenie 338/06
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-11-20 12:58:33.
 Zarządzenie Nr 337/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 września 2006r. w sprawie przeprowadzenia w dniu 28 września 2006 roku wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-10-04 14:44:33.
 Zarządzenie Nr 336/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na rozbudowa zaplecza kuchennego przy GOK w Sieroszewicach – IV etap.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:30:10.
 Zarządzenie Nr 335/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sławin o dł. 550m. – Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:29:12.
 Zarządzenie Nr 334/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielowsi

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:27:01 | Data modyfikacji: 2006-11-20 13:18:54.
 Zarządzenie Nr 333/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej w Rososzycy

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:25:52 | Data modyfikacji: 2006-11-20 13:17:59.
 Zarządzenie Nr 332/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:25:35 | Data modyfikacji: 2006-11-20 13:06:08.
 Zarządzenie Nr 331/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 sierpnia 2006r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:25:19 | Data modyfikacji: 2006-10-06 09:22:45.
 Zarządzenie Nr 330/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 sierpnia 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:24:56 | Data modyfikacji: 2006-10-06 09:12:53.
Zarządzenie Wójta Nr 329/2006
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:24:43.
 Zarządzenie Nr 328/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:23:53 | Data modyfikacji: 2006-10-04 14:59:51.
 Zarządzenie Nr 327/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie sprostowania błędu rachunkowego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:16:52.
 Zarządzenie Nr 326/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na przebudowę nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice, Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-31 13:45:49.
Zarządzenie Wójta Nr 325/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-31 13:44:57.
Zarządzenie Wójta Nr 324/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-31 13:44:42.
 Zarządzenie Nr 323/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-19 14:00:49.
 Zarządzenie Nr 322/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-19 13:59:42 | Data modyfikacji: 2006-07-19 13:59:56.
 Zarządzenie Nr 321/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 08:04:02.
 Zarządzenie Nr 320/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 08:03:41.
 Zarządzenie Nr 319/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 08:01:34.
 Zarządzenie Nr 318/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 08:01:08.
 Zarządzenie Nr 317/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 08:00:21.
 Zarządzenie Nr 316/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 07:59:54.
 Zarządzenie Nr 315/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 07:59:23.
 Zarządzenie Nr 314/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 07:58:33.
 Zarządzenie Nr 313/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 07:57:56.
 Zarządzenie Nr 312/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na przebudowę nawierzchni dróg gminnych w m. Parczew – Madera, Rososzyca ul. Łąkowa, Strzyżew – Małolepsza, Sieroszewice ul. Sportowa, Kania oraz Zamość Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 07:56:16.
 Zarządzenie Nr 311/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-13 07:54:29 | Data modyfikacji: 2006-07-19 14:08:30.
Zarządzenie Wójta Nr 310/2006
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-10 09:19:46.
 Zarządzenie Nr 309/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielowsi

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-10 09:18:43 | Data modyfikacji: 2006-07-13 07:39:54.
 Zarządzenie Nr 308/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rososzycy

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-10 09:17:09 | Data modyfikacji: 2006-07-13 07:40:40.
Zarządzenie Wójta Nr 307/2006
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-10 09:16:36.
Zaarządzenie Wójta Nr 306/2006
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-10 09:16:17.
 Zarządzenie Nr 305/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-10 09:15:20 | Data modyfikacji: 2006-07-19 13:56:55.
 Zarządzenie Nr 304/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-10 09:14:58 | Data modyfikacji: 2006-07-19 13:55:27.
 Zarządzenie Nr 303/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2006r. w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2006/2007 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-10 09:14:35 | Data modyfikacji: 2006-07-13 07:51:03.
 Zarządzenie Nr 302/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2006r. w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:22:32 | Data modyfikacji: 2006-07-13 07:49:31.
 Zarządzenie Nr 301/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2006r. w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2006/2007 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:19:08 | Data modyfikacji: 2006-07-13 07:47:57.
 Zarządzenie Nr 300/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-07-05 12:09:38 | Data modyfikacji: 2006-07-19 13:52:36.
 Zarządzenie Nr 299/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na dostarczenie zestawu komputerowego z dwoma monitorami LCD 17” oraz oprogramowaniem.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-24 11:40:14.
 Zarządzenie Nr 298/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2005/2006 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-24 11:36:16 | Data modyfikacji: 2006-07-13 07:43:18.
 Zarządzenie Nr 297/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2006r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 26 maja 2006 roku dla pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-24 11:27:00.
 Zarządzenie Nr 296/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2006r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-24 11:21:35.
 Zarządzenie Nr 295/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 maja 2006r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-24 11:18:58 | Data modyfikacji: 2006-07-19 13:44:06.
 Zarządzenie Nr 294/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 maja 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-24 11:16:56 | Data modyfikacji: 2006-07-19 13:45:22.
 Zarządzenie Nr 293/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2006 dla pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-24 11:14:06 | Data modyfikacji: 2006-07-05 12:20:49.
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-24 11:13:51 | Data modyfikacji: 2007-05-10 14:15:50.
 Zarządzenie Nr 291/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na udzielenie trzech kredytów inwestycyjnych długoterminowych.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:15:51 | Data modyfikacji: 2006-05-12 09:18:22.
 Zarządzenie Nr 290/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:14:05 | Data modyfikacji: 2006-05-22 15:15:40.
 Zarządzenie Nr 289/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:13:33 | Data modyfikacji: 2006-05-22 15:16:39.
 Zarządzenie Nr 288/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatków

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:13:08 | Data modyfikacji: 2006-07-31 13:33:43.
 Zarządzenie Nr 287/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:12:54 | Data modyfikacji: 2006-05-23 08:43:21.
 Zarządzenie Nr 268/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2005/2006 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:12:16 | Data modyfikacji: 2006-05-12 09:22:51.
 Zarządzenie Nr 284/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na udzielenie trzech kredytów inwestycyjnych długoterminowych.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:12:04 | Data modyfikacji: 2006-07-20 10:04:07.
 Zarządzenie Nr 284/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: Budowa chodnika i parkingu oraz poszerzenie ulicy Środkowej w miejscowości Latowice – Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:11:47 | Data modyfikacji: 2006-07-20 10:00:24.
 Zarządzenie Nr 283/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:11:34 | Data modyfikacji: 2006-05-23 08:07:58.
Zarządzenie Wójta Nr 282/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:11:22.
Zarządzenie Wójta Nr 281/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:11:10.
Zarządzenie Wójta Nr 280/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:10:59.
Zarządzenie Wójta Nr 279/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:10:49.
Zarządzenie Wójta Nr 278/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:10:38.
 Zarządzenie Nr 277/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:10:25 | Data modyfikacji: 2006-05-22 15:13:43.
 Zarządzenie Nr 276/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-05-12 09:10:06 | Data modyfikacji: 2006-05-22 15:07:50.
 Zarządzenie Nr 275/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-04-26 12:35:39 | Data modyfikacji: 2006-07-19 14:19:32.
 Zarządzenie Nr 274/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-04-26 10:29:06 | Data modyfikacji: 2006-07-31 13:35:45.
 Zarządzenie Nr 273/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 lutego 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-04-26 10:28:54 | Data modyfikacji: 2006-07-31 13:39:03.
 Zarządzenie Nr 272/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 lutego 2006r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-04-26 10:28:37 | Data modyfikacji: 2006-05-23 08:05:00.
 Zarządzenie Nr 271/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie dostawa oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-03-03 10:32:22 | Data modyfikacji: 2006-07-20 09:57:46.
 Zarządzenie Nr 270/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2006r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: „Adaptacja budynku po szkole na potrzeby Domu Pamięci ks. Jana Kuta i Pawła Brylińskiego realizowanego w ramach działania 2.3

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 12:14:35.
 Zarządzenie Nr 269/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: „Prace remontowe w pomieszczeniach oraz otoczeniu Gminnego Ośrodka Kultury realizowanego w ramach działania 2.3

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 12:11:13 | Data modyfikacji: 2006-02-09 12:18:51.
 Zarządzenie Nr 268/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy na sporządzenie uproszczonych dokumentacji projektowo – kosztorysowych na modernizację dróg gminnych w Gminie Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 11:02:25 | Data modyfikacji: 2006-02-09 12:12:41.
 Zarządzenie Nr 267/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 stycznia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania konkursów na stanowiska w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 11:01:12 | Data modyfikacji: 2006-07-31 13:41:09.
 Zarządzenie Nr 266/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 11:00:49 | Data modyfikacji: 2006-07-31 13:43:19.
 Zarządzenie Nr 265/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 11:00:33 | Data modyfikacji: 2006-05-22 15:20:22.
 Zarządzenie Nr 264/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 11:00:12 | Data modyfikacji: 2006-05-22 15:21:52.
Zarządzenie Wójta Nr 263/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 11:00:00.
 Zarządzenie Nr 262/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sieroszewice ustawami na 2006 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 10:59:46 | Data modyfikacji: 2006-07-05 12:36:50.
Zarządzenie Wójta Nr 261/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 10:59:33.
Zarządzenie Wójta Nr 260/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 10:59:13.
 Zarządzenie Nr 259/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2005/2006 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 10:59:00 | Data modyfikacji: 2006-03-03 10:25:43.
Zarządzenie Wójta Nr 258/2005
 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 10:58:48.
 Zarządzenie Nr 257/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie opracowania informatora budżetowego dla mieszkańców Gminy Sieroszewice na 2005 rok pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, realizowanego w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska”

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-10 08:23:14 | Data modyfikacji: 2006-01-25 14:14:07.
 Zarzadzenie Nr 256/2006 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03.01.2006r. w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-01-10 08:21:32 | Data modyfikacji: 2006-01-16 11:00:54.
Data wprowadzenia: 2006-01-10 08:21:32
Data modyfikacji: 2006-01-16 11:00:54
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek