Zarządzenie Nr 148.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:43:05.
 Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 148.2019 Wójta Gminy Sieroszewice - Projekt Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:49:51.
 Załacznik nr 1 do projektu uchwały - Plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:51:33.
 Załacznik nr 2 do projektu uchwały - Wydatki budżetu Gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:59:59.
 Załacznik nr 3 do projektu uchwały - Rozchody budżetu w 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:01:04.
 Załacznik nr 4 do projektu uchwały - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:06:22.
 Załacznik nr 5 do projektu uchwały - Wydayki na programy i projekty ze środków z budżetu UE,EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:09:17.
 Załacznik nr 6 do projektu uchwały - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:12:39.
 Załacznik nr 7 do projektu uchwały - Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:18:24.
 Załacznik nr 8 do projektu uchwały - Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:25:27.
 Załacznik nr 9 do projektu uchwały - Zestawienie Środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:28:00.
 Załacznik nr 10 do projektu uchwały - Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:31:49.
 Załacznik nr 2 do Zarządzenia Nr 148.2019 Wójta Gminy Sieroszewice - Uzasadnienie do projekt Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:42:45.
 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 148.2019 Wójta Gminy Sieroszewice - Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:48:07.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2020 rok  .  Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2020 rok  .  Budżet na 2020 rok .  Zmiana budżetu 27.01.2020 r.  .  Zmiana budżetu 26.02.2020 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2020 r. .  Zmiana budżetu 06.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 28.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 09.07.2020 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2020 r. .  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2020 roku .  Zmiana budżetu 24.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 23.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 27.11.2020 r. .  Zmiana budżetu 02.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 18.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-12-11 12:48:07
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska