Uchwała nr XII/135/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:40:32.
 Plan dochodów budżetowych na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:06:55.
 Plan wydatków budżetu gminy na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:08:27.
 Rozchody budżetu w 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:10:23.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:12:11.
 Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:14:01.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:21:48.
 Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:23:31.
 Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:27:12.
 Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok według wniosku sołectw

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:31:13.
 Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:33:34.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2020 rok  .  Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2020 rok  .  Budżet na 2020 rok .  Zmiana budżetu 27.01.2020 r.  .  Zmiana budżetu 26.02.2020 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2020 r. .  Zmiana budżetu 06.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 28.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 09.07.2020 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2020 r. .  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2020 roku .  Zmiana budżetu 24.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 23.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 27.11.2020 r. .  Zmiana budżetu 02.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 18.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-01-09 10:33:34
Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska