Uchwała nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:31:23.
 Plan dochodów budżetowych na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:33:18.
 Plan wydatków budżetu gminy na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:34:23.
 Wysokośc wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:35:46.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:36:58.
 Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:38:06.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:39:08.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2020 rok  .  Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2020 rok  .  Budżet na 2020 rok .  Zmiana budżetu 27.01.2020 r.  .  Zmiana budżetu 26.02.2020 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2020 r. .  Zmiana budżetu 06.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 28.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 09.07.2020 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2020 r. .  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2020 roku .  Zmiana budżetu 24.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 23.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 27.11.2020 r. .  Zmiana budżetu 02.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 18.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-11-02 14:39:08
Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska