Uchwała nr XIX/186/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2020-12-08 12:00:11.
 Plan dochodów budżetowych na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-12-08 12:03:04.
 Plan wydatków budżetu gminy na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-12-08 12:04:54.
 Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-12-08 12:06:27.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2020 rok  .  Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2020 rok  .  Budżet na 2020 rok .  Zmiana budżetu 27.01.2020 r.  .  Zmiana budżetu 26.02.2020 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2020 r. .  Zmiana budżetu 06.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 28.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 09.07.2020 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2020 r. .  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2020 roku .  Zmiana budżetu 24.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 23.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 27.11.2020 r. .  Zmiana budżetu 02.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 18.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-12-08 12:06:27
Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska