Zarządzenie Nr 116.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:20:47.
 Plan dochodów budżetowych na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:22:36.
 Plan wydatków budzetu gminy na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:24:21.
 Zarządzenie Nr 117.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-22 14:48:14.
 Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2021-01-22 14:49:59.
 Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska | Data wprowadzenia: 2021-01-22 14:53:31.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2020 rok  .  Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2020 rok  .  Budżet na 2020 rok .  Zmiana budżetu 27.01.2020 r.  .  Zmiana budżetu 26.02.2020 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2020 r. .  Zmiana budżetu 06.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 28.04.2020 r. .  Zmiana budżetu 09.07.2020 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2020 r. .  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2020 roku .  Zmiana budżetu 24.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2020 r. .  Zmiana budżetu 23.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.10.2020 r. .  Zmiana budżetu 27.11.2020 r. .  Zmiana budżetu 02.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 18.12.2020 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2021-01-22 14:53:31
Autor: Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Edyta Domańska
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska