Zarządzenie Nr 1.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-28 11:26:26.
 Zarządzenie Nr 2.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-08 09:54:59 | Data modyfikacji: 2021-01-08 09:56:49.
 Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-20 14:22:25.
 Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-20 14:16:13.
 Zarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:08:21 | Data modyfikacji: 2021-01-27 11:09:23.
 Zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-18 16:27:16.

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SIEROSZEWICACH

 Zarządzenie Nr 8.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 12:57:34.
 Zarządzenie Nr 9.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:43:56.
 Zarządzenie Nr 10.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:13:51 | Data modyfikacji: 2021-01-27 11:14:15.
 Zarządzenie Nr 11.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:31:54.
 Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 13:39:32.
 Zarządzenie Nr 14.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:53:45.
 Zarządzenie Nr 15.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:01:01.
 Zarządzenie Nr 16.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-02-01 13:12:02.
 Zarządzenie Nr 17.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-02-09 09:24:57.
 Zarządzenie Nr 19.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:18:43.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 20.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

 Zarządzenie Nr 20.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-02-15 12:27:18.
Data wprowadzenia: 2021-02-15 12:27:18
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska