Zarządzenie Nr 308/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-01-11 15:19:41.
 Zarządzenie Nr 307/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-01-11 15:18:33.
 Zarządzenie Nr 306/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-01-11 14:57:37.
 Zarządzenie Nr 305/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-12-18 10:17:45 | Data modyfikacji: 2009-12-18 10:18:24.
 Zarządzenie Nr 304/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-12-18 09:35:37.
 Zarządzenie Nr 303/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:16:38 | Data modyfikacji: 2009-12-28 14:49:03.
 Zarządzenie Nr 302/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:16:25 | Data modyfikacji: 2009-12-28 14:47:24.
 Zarządzenie Nr 301/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i w podległych jednostkach organizacyjnych gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:16:08 | Data modyfikacji: 2009-12-24 09:25:22.
 Zarządzenie Nr 300/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:15:50 | Data modyfikacji: 2009-12-18 10:30:21.
 Zarządzenie Nr 299/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:15:35 | Data modyfikacji: 2009-12-18 10:24:48.
 Zarządzenie Nr 298/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Gminy Sieroszewice projektu budżetu na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:05:02 | Data modyfikacji: 2009-12-29 13:48:01.
 Zarządzenie Nr 297/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:04:24 | Data modyfikacji: 2009-12-28 14:26:30.
 Zarządzenie Nr 296/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:03:42 | Data modyfikacji: 2009-12-28 14:25:08.
 Zarządzenie Nr 295/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-17 14:02:11 | Data modyfikacji: 2009-12-28 14:10:15.
 Zarządzenie Nr 294/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-07 11:55:29.
 Zarządzenie Nr 293/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-12-07 11:53:33.
 Zarządzenie Nr 292/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2009 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-07 11:49:54 | Data modyfikacji: 2010-02-03 13:40:23.
 zarządzenie Nr 291/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-07 11:49:35 | Data modyfikacji: 2009-12-28 13:12:57.
 Zarządzenie Nr 290/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2009-12-07 11:46:17 | Data modyfikacji: 2009-12-17 13:22:26.
 Zarządzenie Nr 289/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.09.2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-07 11:45:51 | Data modyfikacji: 2009-12-28 13:51:34.
 Zarządzenie Nr 288/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30.09.2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-12-07 11:45:37 | Data modyfikacji: 2009-12-28 13:48:22.
 Zarządzenie Nr 287/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-09-30 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 11:34:13.
 Zarządzenie Nr 286/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-09-30 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 10:29:06.
 Zarządzenie Nr 285/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28.09.2009 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 10:02:55.
 Zarządzenie Nr 284/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 września 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 10:01:01.
 Zarządzenie Nr 283/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 wrzesnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 09:59:11 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:01:38.
 Zarządzenie Nr 282/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 września 200r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 09:58:45.
 Zarządzenie Nr 281/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 września 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 09:57:09.
 Zarządzenie Nr 280/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 09:55:27 | Data modyfikacji: 2009-12-07 10:57:04.
 Zarządzenie Nr 279/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 09:52:42.
 Zarządzenie Nr 278/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-08-13 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 09:50:14.
 Zarządzenie Nr 277/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-08-13 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 09:48:03.
 Zarządzenie Nr 276/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-08-13 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 09:45:55.
 Zarządzenie Nr 275/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-08-13 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:56:04 | Data modyfikacji: 2009-12-07 10:57:28.
 Zarządzenie Nr 274/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:55:45 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:37:07.
 Zarządzenie Nr 273/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:55:01 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:36:21.
 Zarządzenie Nr 272/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-07-29 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:53:16.
 Zarządzenie Nr 271/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:31:16.
 Zarządzenie Nr 270/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:24:14 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:25:20.
 Zarządzenie Nr 269/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:23:51 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:24:27.
 Zarządzenie Nr 268/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-07-20 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:23:08.
 Zarządzenie Nr 267/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-07-20 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:17:12.
 Zarządzenie Nr 266/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-07-20 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:11:45.
 Zarządzenie Nr 265/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:09:07 | Data modyfikacji: 2009-12-07 10:53:17.
 Zarządzenie nr 264/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08.07.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:08:09.
 Zarządzenie Nr 263/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:04:52 | Data modyfikacji: 2009-12-15 13:42:52.
 Zarządzenie Nr 262/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:04:15 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:21:58.
 Zarządzenie Nr 261/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:03:50 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:22:54.
 Zarządzenie Nr 260/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-06-25 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-15 08:00:59 | Data modyfikacji: 2009-10-15 08:02:16.
 Zarządzenie Nr 259/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-10-14 12:34:56 | Data modyfikacji: 2009-12-29 13:41:11.
 Zarządzenie Nr 258/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie przeprowadzenia w dniu 25 czerwca 2009 roku wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania i alarmowania.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 12:33:14 | Data modyfikacji: 2009-10-14 12:33:35.
 Zarządzenie Nr 257/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 12:29:11.
 Zarządzenie Nr 256/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-06-15 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 12:24:48 | Data modyfikacji: 2009-10-14 12:29:55.
 Zarządzenie Nr 255/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2009-06-15 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 12:23:35 | Data modyfikacji: 2009-10-14 12:29:42.
 Zarządzenie Nr 254/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-10-14 12:22:02 | Data modyfikacji: 2010-02-03 13:48:35.
 Zarządzenie Nr 253/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 20009 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-10-14 12:21:40 | Data modyfikacji: 2010-02-03 13:44:31.
 Zarządzenie Nr 252/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:56:46 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:08:50.
 Zarządzenie Nr 251/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:54:00.
 Zarządzenie Nr 250/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:45:16 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:11:47.
 Zarządzenie Nr 249/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:44:59 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:12:46.
 Zarządzenie Nr 248/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2009r. w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:44:11.
 Zarządzenie Nr 247/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2009r. w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:41:44.
 Zarządzenie Nr 246/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2009r. w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:39:31.
 Zarządzenie Nr 245/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:34:05 | Data modyfikacji: 2009-12-07 10:55:16.
 Zarządzenie Nr 244/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:32:49.
 Zarządzenie Nr 243/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie przeprowadzenia w dniu 20 maja 2009 roku ćwiczeń działania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:25:14 | Data modyfikacji: 2009-10-14 09:27:03.
 Zarządzenie Nr 242/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-14 09:23:11.
 Zarządzenie Nr 241/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-13 12:33:38.
 Zarządzenie Nr 240/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28.04.2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-08 11:05:03.
 Zarządzenie Nr 239/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17.04.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-08 11:01:02.
 Zarządzenie Nr 238/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17.04.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-08 10:59:49.
 Zarządzenie Nr 237/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06.04.2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-08 10:58:35.
 Zarządzenie Nr 236/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06.04.2009r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-08 10:57:33.
 Zarządzenie Nr 235/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31.03.2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-08 10:56:19.
 Zarządzenie Nr 234/2009 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-05-08 10:55:24 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:05:48.
 ZARZĄDZENIE Nr 233/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie przeprowadzenia w dniu 26 marca 2009 roku wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania i alarmowania.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-05-08 10:55:13 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:04:49.
 Zarządzenie Nr 232/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Sieroszewice oraz jednostki organizacyjne Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-08 10:54:59 | Data modyfikacji: 2009-12-29 13:44:22.
 Zarządzenie Nr 231/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-05-08 10:54:45 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:44:42.
 Zarządzenie Nr 230/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17.03.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-06 13:20:54.
 Zarządzenie Nr 229/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17.03.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-06 13:20:02.
 Zarządzenie Nr 228/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17.03.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-05-06 13:19:20.
 Zarządzenie nr 227/2009 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12.03.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-05-06 13:18:13 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:20:10.
 Zarządzenie Nr 226/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02.03.2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-04-17 12:43:49.
 Zarządzenie Nr 225/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19.02.2009r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-04-17 12:42:09 | Data modyfikacji: 2009-05-08 10:48:24.
 Zarządzenie Nr 224/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19.02.2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-04-17 12:42:00 | Data modyfikacji: 2009-05-08 10:50:19.
 Zarządzenie Nr 223/2009 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-04-17 12:31:50 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:26:20.
 Zarządzenie Nr 222/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Sieroszewice i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-04-17 12:31:38 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:26:02.
 Zarządzenie Nr 221/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-04-17 12:31:17 | Data modyfikacji: 2009-12-07 11:25:49.
 Zarządzenie Nr 220/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia17.02.2009r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-05 14:18:10.
 Zarządzenie Nr 219/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.01.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-05 14:16:47.
 Zarządzenie Nr 218/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26.01.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-05 14:08:28.
 Zarządzenie Nr 217/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13.01.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-05 14:05:53 | Data modyfikacji: 2009-03-05 14:10:35.
 Zarządzenie Nr 216/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13.01.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-05 14:04:14.
 Zarządzenie Nr 215/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13.01.2009r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-05 14:01:23.
 Zarządzenie Nr 214/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02.01.2009r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Sieroszewice ustawami na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:45:01.
 Zarządzenie Nr 213/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02.01.2009r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:42:56.
 Zarządzenie Nr 212/09 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02.01.2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:42:11.
Data wprowadzenia: 2009-03-04 10:42:11
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek