Zarządzenie Nr 309/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-01-13 12:59:00.
 Zarządzenie Nr 310/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2010 rok.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-02-03 14:00:35 | Data modyfikacji: 2010-02-03 14:01:12.
 Zarządzenie Nr 311/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2010 roku zmieniające zarządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Sieroszewice oraz w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-02-17 12:35:59 | Data modyfikacji: 2010-03-03 13:45:58.
 Zarządzenie Nr 312/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-02-17 12:43:55.
 Zarządzenie Nr 313/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-02-17 12:46:18.
 Zarządzenie Nr 314/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-02-17 12:48:48.
 Zarządzenie Nr 315/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-02-17 12:51:30.
 Zarządzenie Nr 316/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycielizatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-02-17 13:15:34.
 Zarządzenie Nr 317/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:08:58 | Data modyfikacji: 2010-02-24 13:11:54.
 Zarządzenie Nr 318/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-03-03 13:49:39.
 Zarządzenie Nr 319/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-03-08 14:48:17 | Data modyfikacji: 2010-03-08 14:49:14.
 Zarządzenie Nr 320/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 03 marca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-03-10 10:33:46.
 Zarządzenie Nr 321/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-03-16 13:37:46 | Data modyfikacji: 2010-03-16 13:44:17.
 Zarządzenie Nr 322/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:06:44.
 Zarządzenie Nr 323/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:09:44.
 Zarządzenie Nr 324/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:14:08.
 Zarządzenie Nr 325/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:15:45.
 Zarządzenie Nr 326/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-03-19 13:17:22.
 Zarządzenie Nr 327/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:38:47.
 Zarządzenie Nr 329/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08 kwietnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-04-15 14:30:19 | Data modyfikacji: 2010-04-26 13:50:24.
 Zarządzenie Nr 330/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-04-15 14:31:53.
 Zarządzenie Nr 331/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-04-15 14:33:47.
 Zarządzenie Nr 332/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie dnia wolnego od pracy za dzień 01 maja 2010 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Czesław Berkowski -Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-05-13 11:29:36 | Data modyfikacji: 2010-06-02 07:47:14.
 Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i jednostkach organizacyjnych Gminy Sieroszewice oraz zasad jej koordynacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Czesław Berkowski -Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-05-13 11:29:47 | Data modyfikacji: 2010-06-02 08:02:55.
 Zarządzenie Nr 334/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Czesław Berkowski -Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-05-13 11:29:59 | Data modyfikacji: 2010-06-02 08:09:11.
 Zarządzenie Nr 335/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 maja 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-05-13 11:32:26.
 Zarządzenie Nr 336/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice -Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-05-28 11:18:35.
 Zarządzenie Nr 337/10 Wójta Gminy SIeorszewice z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-05-28 11:21:00.
 Zarządzenie Nr 338/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie utworzenie Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 08:47:47 | Data modyfikacji: 2010-06-28 12:44:57.
 Zarządzenie Nr 339/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 08:47:57 | Data modyfikacji: 2010-07-20 14:06:07.
 Zarządzenie Nr 340/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice -Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 08:48:18 | Data modyfikacji: 2010-07-02 10:58:22.
 Zarządzenie Nr 341/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 08:48:28 | Data modyfikacji: 2010-07-02 11:00:32.
 Zarządzenie Nr 342/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-02 08:48:38 | Data modyfikacji: 2010-07-02 11:01:49.
 Zarządzenie Nr 343/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Czesław Berkowski -Wójt Gminy Sieroszewice | Data wprowadzenia: 2010-06-02 08:51:01 | Data modyfikacji: 2010-06-02 08:52:07.
 Zarządzenie Nr 344/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:00:58 | Data modyfikacji: 2010-06-28 12:38:45.
 Zarządzenie Nr 345/10 Wójta Gmiuny Sieroszewice z dnia 04 czerwca 2010 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:03:07.
 Zarządzenie Nr 346/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:05:14.
 Zarządzenie Nr 347/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:07:12 | Data modyfikacji: 2010-06-21 10:14:13.
 Zarządzenie Nr 348/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:08:44.
 Zarządzenie Nr 349/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:10:12.
 Zarządzenie Nr 350/10 Wójta miny Sieroszewice z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:10:26 | Data modyfikacji: 2010-06-29 11:31:57.
 Zarządzenie Nr 351/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:10:38 | Data modyfikacji: 2010-06-28 15:01:43.
 Zarządzenie Nr 352/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:10:52 | Data modyfikacji: 2010-06-28 12:50:19.
 Zarządzenie Nr 353/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-06-21 10:12:30 | Data modyfikacji: 2010-06-29 11:28:29.
 Zarządzenie Nr 354/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-13 14:26:49.
 Zarządzenie Nr 355/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania członków ze składów obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-13 14:37:01 | Data modyfikacji: 2010-07-14 08:30:29.
 Zarządzenie Nr 356/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-13 14:37:22 | Data modyfikacji: 2010-07-13 14:41:49.
 Zarządzenie Nr 357/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-14 08:32:37.
 Zarządzenie Nr 358/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-14 08:35:02.
 Zarządzenie Nr 359/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-14 08:37:26.
 Zarządzenie Nr 360/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:50:21 | Data modyfikacji: 2010-08-18 10:09:06.
 Zarządzenie Nr 361/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:50:33 | Data modyfikacji: 2010-08-18 10:10:35.
 Zarządzenie Nr 362/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 lipca 2010 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:55:20.
 Zarządzenie Nr 363/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 lipca 2010 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:56:54.
 Zarządzenie Nr 364/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:58:34.
 Zarządzenie Nr 365/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-30 10:59:56.
 Zarządzenie Nr 366/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie sprostowania błędu rachunkowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-07-30 11:01:21.
 Zarządzenie Nr 367/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice -Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-08-19 08:28:01 | Data modyfikacji: 2010-08-19 08:29:53.
 Zarządzenie Nr 368/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:03:42 | Data modyfikacji: 2010-10-19 13:59:25.
 Zarządzenie Nr 369/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzyżewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:04:11 | Data modyfikacji: 2010-10-19 14:00:50.
 Zarządzenie Nr 370/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-14 14:06:22 | Data modyfikacji: 2010-09-16 15:05:25.
 Zarządzenie Nr 371/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-16 15:05:00.
 Zarządzenie Nr 372/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-09-16 15:06:48.
 Zarządzenie Nr 373/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 września 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:45:05 | Data modyfikacji: 2010-10-19 14:02:32.
 Zarządzenie Nr 374/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 września 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:45:32 | Data modyfikacji: 2010-10-19 14:06:56.
 Zarządzenie Nr 375/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:45:40 | Data modyfikacji: 2010-10-18 09:49:23.
 Zarządzenie Nr 376/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 września 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:47:11.
 Zarządzenie Nr 377/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 września 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:51:40 | Data modyfikacji: 2010-10-19 14:13:08.
 Zarządzenie Nr 378/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 września 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:51:50 | Data modyfikacji: 2010-10-19 14:17:33.
 Zarządzenie Nr 379/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:53:00.
 Zarządzenie Nr 380/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-16 13:05:36 | Data modyfikacji: 2017-12-11 08:12:21.
 Zarządzenie Nr 381/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 października 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-16 13:05:42 | Data modyfikacji: 2010-11-16 13:17:16.
 Zarządzenie Nr 382/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 października 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice -Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-16 13:05:52 | Data modyfikacji: 2010-11-29 09:18:51.
 Zarządzenie Nr 383/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-16 13:08:13 | Data modyfikacji: 2011-03-29 08:15:20.
 Zarządzenie Nr 384/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2010 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-16 13:14:59.
 Zarządzenie Nr 385/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-16 13:29:37.
 Zarządzenie Nr 386/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 11:27:53 | Data modyfikacji: 2010-11-26 11:31:12.
 Zarządzenie Nr 387/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice-Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 11:30:16.
 Zarządzenie Nr 388/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-01 09:15:53.
Zarządzenie Nr 389/10
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-12-01 09:18:33.
 Zarządzenie Nr 390/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 llistopada 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-01 09:19:35.
 Zarządzenie Nr 391/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice -Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 14:44:50.
 Zarządzenie Nr 392/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenie Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 14:46:29 | Data modyfikacji: 2011-03-29 08:14:21.
 Zarządzenie Nr 393/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-29 08:13:00 | Data modyfikacji: 2011-04-06 09:47:37.
Zarządzenie Nr 1/10
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 14:48:35.
 Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 14:50:11.
 Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 14:54:44 | Data modyfikacji: 2011-01-11 12:13:48.
 Zarządzenie Nr 4/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania przeklasyfikowania, wybrakowania oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-22 14:54:03 | Data modyfikacji: 2010-12-22 14:54:26.
 Zarządzenie Nr 5/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-30 10:54:48 | Data modyfikacji: 2011-01-11 12:25:54.
 Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-30 10:56:51.
 Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2010 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-18 12:11:24.
Data wprowadzenia: 2011-01-18 12:11:24
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski