INFORMACJA

 

NA TEMAT: MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ORAZ  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY.

/stan na dzień 1.01.2005/

 

 

 

Gmina aktualnie nie posiada ważnego MPOZPG dla terenu całej gminy. Nieliczne działki w kilku wsiach gminy zgłoszone przez potencjalnych inwestorów po roku 1995 do zmian  MPOZPG  przepisy uznają jako objęte Planem.

Dotyczy to działek objętych niżej wymienionymi zmianami:

  • Uchwała Nr XXX/160/98 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18.06.1998r. /Dz. Urz. Województwa Kaliskiego Nr 26 poz. 256 z 1998r./
  • Uchwała Nr VII/35/99 z dnia 11.05.1999r. Rady Gminy Sieroszewice /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 60 poz. 1262 z dnia 31.08.1999 r./
  • Uchwała Nr XXXIII / 195 / 2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23.04.2002 /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 82 poz. 2112 z dnia 12.06.2002/

 

Wykaz tych działek znajduje się w aktach Urzędu Gminy Sieroszewice.

 

Gmina posiada aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 maja 2000r. Nr XVI/100/2000.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-12-29 11:32:58 | Data modyfikacji: 2010-01-21 15:28:02.
 Kalendarium Najważnieszych Wydarzeń w Gminie Sieroszewice w 2004r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-12-20 14:16:30 | Data modyfikacji: 2010-01-21 15:27:30.
Data wprowadzenia: 2004-12-20 14:16:30
Data modyfikacji: 2010-01-21 15:27:30
Opublikowane przez: Roman Sodolski