W miejscowości Sanfront we Włoszech na zaproszenie Silvio Ferrato Wójta Gminy SANRONT  gościła w dniach od 16-19 czerwca 2006r. delegacja z Gminy Sieroszewice. Gmina Sanfront nawiązała współpracę z Gminą Francuską o nazwie SAINT FRONT i zaprosiła do współpracy nasza Gminę.


W dniach od 17-18 czerwca odbywały się targi, na których mieszkańcy Sanfront zaprezentowali swoje wyroby lokalne. Sanfront znajduje się w środkowej części doliny Valle Pad, na wysokości 495 n.p.m., gdzie bierze swój początek największa rzeka Włoch. Gmina Sanfront składa się ze stolicy i kilku sołectw. W trakcie pobytu zaprezentowaliśmy Gminę Sieroszewice, w szczególności zespół Pieśni i Tańca :”OŁOBOK” oraz orkiestrę dętą „OŁOBOK”. W ramach przyszłej współpracy planowana jest rewizyta delegacji włoskiej w miesiącu sierpniu br. Planujemy nawiązać współpracę w dziedzinie gospodarczej i kulturalnej.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-06-22 13:31:00 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:36:44.                                                    INFORMACJA!!!


   W dniu 27 listopada 2006 roku odbędzie się I Sesja Rady Gminy Sieroszewice


 


1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.


2.     Odczytanie roty ślubowania i odebranie od radnych ślubowania.


3.     Wybór komisji skrutacyjnej.


4.     Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady gminy.


5.     Zarządzenie wyborów tajnych na funkcję przewodniczącego rady gminy.


6.     Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników wyborów.


7.     Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego rady gminy.


8.     Wybór wiceprzewodniczących rady gminy (głosowanie tajne).


9.     Informacja o stanie Gminy Sieroszewice.


10.Powołanie stałych komisji rady.


11. Wolne głosy i wnioski.


12. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-11-23 13:01:13 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:46:43.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2006 roku o godz. 10:00  
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się
II Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

                                                                                        

 

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.   Ustalenie porządku obrad .

3.   Przyjęcie protokołu z I sesji.

4.   Ślubowanie Wójta Gminy.

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2006 rok

b)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007rok,

c)   określenia wysokości stawek podatku od środków

       transportowych na 2007 rok

d)  określenia wysokości stawek podatku od posiadania  psów na 2007 rok.

e)   ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sieroszewice

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

                                                                           

                                                                                     Przewodniczący

                                                                              Rady Gminy Sieroszewice

                                                                                             

                                                                                                     /-/ 

                                                                                Arkadiusz Wojtczak

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2006-12-01 10:58:16 | Data modyfikacji: 2010-02-15 11:47:21.
Data wprowadzenia: 2006-12-01 10:58:16
Data modyfikacji: 2010-02-15 11:47:21
Opublikowane przez: Roman Sodolski