Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 005 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2011 rok.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-18 12:13:06 | Data modyfikacji: 2011-01-25 14:54:05.
 Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 stycznia 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-01-18 12:14:01.
 Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-16 12:02:43.
 Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-16 12:06:37.
 Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-16 12:08:41.
 Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-16 12:09:48.
 Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-02-25 13:24:27.
 Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-24 15:15:20.
 Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-24 15:18:38.
 Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 marca 2011 roku w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-24 15:20:18.
 Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-25 10:06:38.
 Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-25 10:08:13.
 Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Sieroszewice, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-25 10:09:15 | Data modyfikacji: 2011-04-04 15:16:38.
 Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-03-25 10:11:46.
 Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:50:04.
 Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego lnstyucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowsk | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:45:15.
 Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego lnstytucji Ku|tury pod nazwą Gminny Ośrodek Ku|tury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-06 10:48:02 | Data modyfikacji: 2011-04-20 14:35:07.
 Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 marca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-13 11:33:48 | Data modyfikacji: 2011-04-20 14:34:58.
 Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:51:29 | Data modyfikacji: 2011-04-06 09:52:12.
 Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 marca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:53:22.
 Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:54:24 | Data modyfikacji: 2011-04-06 09:59:46.
 Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-06 09:55:28.
 Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-28 10:45:59 | Data modyfikacji: 2011-04-28 10:47:30.
 Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-13 11:35:41 | Data modyfikacji: 2011-04-20 14:38:42.
 Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-13 11:37:05 | Data modyfikacji: 2011-04-20 14:38:33.
 Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Sieroszewice”

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:10:25.
 Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gmin y Sieroszewice z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:12:42 | Data modyfikacji: 2011-06-01 11:12:55.
 Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:34:18 | Data modyfikacji: 2011-04-20 14:34:50.
 Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:36:14.
 Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-04-20 14:37:26 | Data modyfikacji: 2011-04-28 10:01:14.
 Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2011-04-28 11:54:04.
 Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-01 12:13:21 | Data modyfikacji: 2011-06-01 12:13:33.
 Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-10 15:03:12.
 Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice -Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-26 09:25:18.
 Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-26 09:31:50.
 Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-26 09:33:26.
 Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-05-26 09:34:31.
 Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-01 12:53:58 | Data modyfikacji: 2011-06-03 11:47:22.
 Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:26:37.
 Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:27:54.
 Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:29:20.
 Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rososzycy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:30:20 | Data modyfikacji: 2011-07-27 11:22:41.
 Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:31:35.
 Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:34:42.
 Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:32:59 | Data modyfikacji: 2011-06-13 12:33:18.
 Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:36:35.
 Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-03 11:43:20 | Data modyfikacji: 2011-06-13 12:36:59.
 Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice- Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-27 11:17:06 | Data modyfikacji: 2011-07-27 11:18:28.
 Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:38:24.
 Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice- Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-27 11:19:24.
 Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice- Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-27 11:20:21.
 Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice- Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-27 11:22:21.
 Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice- Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-27 11:23:46.
 Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-27 11:25:59.
 Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-27 11:27:56.
 Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-07-27 11:29:23.
 Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 09:01:39.
 Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 11:22:08.
 Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 11:24:02.
 Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Westrzy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 09:15:12.
 Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 sierpnia 2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 09:22:06.
 Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 09:23:27.
 Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rososzycy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 09:25:40.
 Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 02 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 09:26:43.
 Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 11:18:10 | Data modyfikacji: 2011-08-18 11:18:35.
 Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 09:29:42 | Data modyfikacji: 2011-08-18 11:18:51.
 Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 09:32:49 | Data modyfikacji: 2011-08-18 11:19:09.
 Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 09:34:04 | Data modyfikacji: 2011-08-18 11:19:21.
 Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-08-18 11:26:26.

"W związku z awarią serwerów na którym funkcjonuje BIP i utrata danych zamieszczanych pomiędzy 13 października a 23 listopada br. zamiszcza się duplikaty  zarządzeń"

 Zarządzenia Nr 77/2001 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2011 roku sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:14:39 | Data modyfikacji: 2012-01-02 14:21:58.
 Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:16:25.
 Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji przez Wójta Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:18:37.
 Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:20:22.
 Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:24:04.
 Zarządzenia Nr 82/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 01 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:26:03.
 Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 września 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:27:24.
 Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-03 11:33:45 | Data modyfikacji: 2012-01-03 11:34:10.
 Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie wysokości rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne stanowiące własność Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:32:23.
 Zarządzenia Nr 86/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:34:27.
 Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:37:15.
 Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:39:15.
 Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:40:48.
 Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:42:36.
 Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 04 października 2011 roku w sprawie zasad planowania szkoleń w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:44:33.
 Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:45:45 | Data modyfikacji: 2011-12-27 18:48:34.
 Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 06 października 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:47:11.
 Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 października 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:53:32.
 Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 października 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:55:53.
 Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 października 2011 roku w sprawie wzoru spisu spraw, opisu teczki aktowej oraz spisu zdawczo – odbiorczego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 18:59:00.
 Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-27 19:00:49 | Data modyfikacji: 2012-01-02 11:03:10.
 Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Sieroszewie z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:01:27 | Data modyfikacji: 2012-01-02 11:03:29.
 Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-30 09:19:18 | Data modyfikacji: 2011-12-30 09:23:16.
 Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-30 18:13:25.
 Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-30 21:22:13.
 Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-30 20:53:38.
 Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2011 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-30 09:27:20.
 Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-30 18:15:39 | Data modyfikacji: 2011-12-30 18:16:13.
 Zarządzenie Nr 105/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Sieroszewice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:11:55.
 Zarządzenie Nr 106/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-30 18:17:50 | Data modyfikacji: 2012-01-02 11:08:43.
 Zarządzenie Nr 107/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-30 18:19:32 | Data modyfikacji: 2012-01-02 11:08:32.
 Zarządzenie Nr 108/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2011 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2011-12-30 12:00:33 | Data modyfikacji: 2012-01-02 11:08:22.
 Zarządzenie Nr 109/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:14:17.
 Zarządzenie Nr 110/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej, a także dokonania oceny stanu technicznego i możliwości dalszego użytkowania sprzętu oraz jego przeklasyfikowania i wybrakowania.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:18:29.
 Zarządzenie Nr 111/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-14 15:07:53 | Data modyfikacji: 2012-02-14 20:52:01.
 Zarządzenie Nr 111a/2011 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2011-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-02-14 15:10:15.
Data wprowadzenia: 2012-02-14 15:10:15
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski