Zarządzenie Nr 222/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-06 11:49:03.
 Zarządzenie Nr 223/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-22 10:57:38 | Data modyfikacji: 2013-02-06 11:53:07.
 Zarządzenie Nr 224/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-06 11:51:26.
 Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:19:45 | Data modyfikacji: 2013-01-30 09:03:05.
 Zarządzenie Nr 226/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 stycznia 2013 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-17 13:19:56 | Data modyfikacji: 2013-01-30 09:02:56.
 Zarządzenie Nr 227/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu gminy) na 2013 rok.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-22 13:39:39 | Data modyfikacji: 2013-01-30 09:02:50.
 Zarządzenie Nr 228/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-31 11:23:06.
 Zarządzenie Nr 229/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-31 11:24:50.
 Zarządzenie Nr 230/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-30 09:05:00.
 Zarządzenie Nr 231/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-30 09:06:04.
 Zarządzenie Nr 232/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-14 12:27:32.
 Zarządzenie Nr 233/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-08 09:29:33.
 Zarządzenie Nr 234/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-08 08:15:42.
 Zarządzenie Nr 235/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-08 08:11:57.
 Zarządzenie Nr 236/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-13 10:08:09.
 Zarządzenie Nr 237/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-01 11:01:56.
 Zarządzenie Nr 238/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-01 11:03:38.
 Zarządzenie Nr 239/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-22 09:36:08 | Data modyfikacji: 2013-03-22 09:37:26.
 Zarządzenie Nr 240/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-22 09:38:45.
 Zarządzenie Nr 241/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-02-27 07:58:49.
 Zarządzenie Nr 242/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-14 15:17:26.
 Zarządzenie Nr 243/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:38:46.
 Zarządzenie Nr 244/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-06 13:42:44.
 Zarządzenie Nr 245/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-03 09:32:54 | Data modyfikacji: 2013-04-03 09:33:20.
 Zarządzenie Nr 246/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-04 11:43:27.
 Zarządzenie Nr 247/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:42:48 | Data modyfikacji: 2013-03-15 10:43:22.
 Zarządzenie Nr 248/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:44:43.
 Zarządzenie Nr 249/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zbycia prawa własności lokali mieszkalnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-04 11:45:02.
 Zarządzenie Nr 250/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-20 09:38:45.
 Zarządzenie Nr 251/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2012, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 12:49:37 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:17:07.
 Zarządzenie Nr 252/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-19 13:30:38.
 Zarządzenie Nr 253/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-03-19 13:32:30.
 Zarządzenie Nr 254/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 marca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-09 14:32:49 | Data modyfikacji: 2013-04-09 14:33:22.
 Zarządzenie Nr 255/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-09 12:22:24 | Data modyfikacji: 2013-04-09 14:33:52.
 Zarządzenie Nr 256/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 10:53:34 | Data modyfikacji: 2013-04-11 11:25:32.
 Zarządzenie Nr 257/2013 Wójta Gminy SIeroszewice z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych Gminy Sieroszewice za rok 2012 Radzie Gminy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 12:52:26 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:17:19.
 Zarządzenie Nr 258/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 10:30:56.
 Zarządzenie Nr 259/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 10:32:26.
 Zarządzenie Nr 260/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-11 08:14:52 | Data modyfikacji: 2013-04-11 08:16:17.

 Zarządzenie Nr 261/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Sieroszewice i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-17 13:35:59 | Data modyfikacji: 2013-12-16 13:59:02.
 Zarządzenie Nr 262/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-17 13:39:50 | Data modyfikacji: 2013-04-17 13:43:04.
 Zarządzenie Nr 263/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 kwietnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 11:50:06.
 Zarządzenie Nr 264/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zbycia prawa własności lokali mieszkalnych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 11:42:42. Zarządzenie Nr 265/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-25 14:03:55 | Data modyfikacji: 2013-07-25 14:04:12.


 Zarządzenie Nr 266/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-05-06 11:21:13 | Data modyfikacji: 2013-07-25 14:04:19.
 Zarządzenie Nr 267/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 09:00:22 | Data modyfikacji: 2013-07-30 09:00:55.
 Zarządzenie Nr 268/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 09:02:11 | Data modyfikacji: 2013-07-30 09:02:31. Zarządzenie 269/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 maja 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 09:04:07 | Data modyfikacji: 2013-07-30 09:04:31. Zarządzenie Nr 270/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 12:54:52 | Data modyfikacji: 2013-07-30 12:56:45. Zarządzenie Nr 271/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 12:56:23 | Data modyfikacji: 2013-07-30 12:56:54.
 Zarządzenie Nr 272/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 12:58:14 | Data modyfikacji: 2013-07-30 12:58:44. Zarządzenie Nr 273/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 09:08:41 | Data modyfikacji: 2013-07-30 09:09:42. Zarządzenie Nr 274/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 09:10:54 | Data modyfikacji: 2013-07-30 09:11:12. Zarządzenie Nr 275/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 maja 2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 09:14:48 | Data modyfikacji: 2013-07-30 09:15:08. Zarządzenie Nr 276/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 maja 2013 roku w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 09:16:29 | Data modyfikacji: 2013-07-30 09:16:50. Zarządzenie Nr 277/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 09:17:54 | Data modyfikacji: 2013-07-30 09:18:10. Zarządzenie Nr 278/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 09:19:20 | Data modyfikacji: 2013-07-30 09:19:39.
 Zarządzenie Nr 279/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:00:00 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:00:48.


 Zarządznie Nr 280/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:01:52 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:09:10. Zarządzenie Nr 281/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:10:41 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:11:03. Zarządzenie Nr 282/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:15:11 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:15:21. Zarządzenie Nr 283/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:16:46 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:17:04. Zarządzenie Nr 284/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:18:01 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:18:25. Zarządzenie Nr 285/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:20:00 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:21:42. Zarządzenie Nr 286/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:22:49 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:23:06. Zarządzenie Nr 287/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:25:46 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:25:56. Zarządzenie Nr 288/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:29:11 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:29:43.
 Zarządzenie Nr 289/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-08-14 10:55:10 | Data modyfikacji: 2013-08-14 10:55:30.
 Zarządzenie Nr 290/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-08-14 10:56:41 | Data modyfikacji: 2013-08-14 10:57:01.
 Zarządzenie Nr 291/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:31:56 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:32:35. Zarządzenie Nr 292/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:33:42 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:33:58. Zarządzenie Nr 293/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:35:13 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:35:36.

 Zarządzenie Nr 294/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:36:56 | Data modyfikacji: 2013-07-30 13:37:12.
 Zarządzenie Nr 295/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lipca 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-07-30 14:11:49 | Data modyfikacji: 2013-07-30 14:12:05.
 Zarządzenie Nr 296/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-08-14 10:43:27 | Data modyfikacji: 2013-08-14 10:45:22. Zarządzenie Nr 297/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 232/2009 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Sieroszewice oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:58:22 | Data modyfikacji: 2013-09-13 10:00:54.
 Zarządzenie Nr 298/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 Sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2013 roku, informacji i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Sieroszewicach za I półrocze 2013 roku.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-08-26 14:45:35 | Data modyfikacji: 2013-08-26 14:45:57. Zarządzenie Nr 299/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 sierpnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:59:59 | Data modyfikacji: 2013-09-13 10:00:24.
 Zarządzenie Nr 300/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:17:32 | Data modyfikacji: 2013-09-04 13:33:04.
 Zarządzenie Nr 301/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:35:10 | Data modyfikacji: 2013-09-04 13:41:05.
 Zarządzenie Nr 302/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:45:41 | Data modyfikacji: 2013-09-04 13:46:29.
 Zarządzenie Nr 303/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:49:05 | Data modyfikacji: 2013-09-04 13:52:06.
 Zarządzenie Nr 304/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:54:22 | Data modyfikacji: 2013-09-04 13:54:58.
 Zarządzenie Nr 305/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 sierpnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:55:59.
 Zarządzenie Nr 306/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 sierpnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:57:18.
 Zarządzenie Nr 307/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 sierpnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:58:32 | Data modyfikacji: 2013-09-04 13:59:05. Zarządzenie Nr 308/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:59:58 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:57:19.
 Zarządzenie Nr 309/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-09-04 14:02:39 | Data modyfikacji: 2013-09-04 14:03:08. Zarządzenie Nr 310/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 września 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-06 12:59:05 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:59:33. Zarządzenie Nr 311/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 września 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:01:13 | Data modyfikacji: 2013-11-06 13:01:30.
 Zarządzenie Nr 312/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:15:50 | Data modyfikacji: 2013-12-05 14:21:00. Zarządzenie Nr 313/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 września 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-07 11:27:47 | Data modyfikacji: 2013-11-07 11:28:39.
 Zarządzenie Nr 314/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:20:14. Zarządzenie Nr 315/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 października 2013 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:04:56 | Data modyfikacji: 2013-11-06 13:12:20. Zarządzenie Nr 316/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 października 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-07 11:33:01 | Data modyfikacji: 2013-11-07 11:33:18.

 Zarządzenie Nr 317/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 października 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:08:17 | Data modyfikacji: 2013-11-06 13:15:11.
 Zarządzenie Nr 318/2013 Wójta Gminy Sieroszewic z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:22:56. Zarządzenie Nr 319/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 października 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:12:09 | Data modyfikacji: 2013-11-06 13:12:42. Zarządzenie Nr 320/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 października 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:19:28 | Data modyfikacji: 2013-11-06 13:19:50. Zarządzenie Nr 321/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:22:43 | Data modyfikacji: 2013-11-06 13:23:08.
 Zarządzenie Nr 322/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Sieroszewice w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:24:39 | Data modyfikacji: 2013-12-06 13:55:01.
 Zarządzenie Nr 323/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 października 2013 roku sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-06 12:52:31 | Data modyfikacji: 2013-12-06 12:53:02.
 Zarządzenie Nr 324/2013 Wójta Gminyu Sieroszewice z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-06 12:54:09 | Data modyfikacji: 2013-12-06 13:00:21.
 Zarządzenie Nr 325/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-06 13:22:12 | Data modyfikacji: 2013-12-06 13:22:35.
 Zarządzenie Nr 326/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-06 14:21:19 | Data modyfikacji: 2013-12-06 14:21:58.
 Zarządzenie Nr 327/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-06 14:45:14 | Data modyfikacji: 2013-12-06 14:46:44.
 Zarządzenie Nr 328/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-06 14:54:47 | Data modyfikacji: 2013-12-06 14:55:08.
 Zarządzenie Nr 329/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-06 14:59:20 | Data modyfikacji: 2013-12-06 15:11:18.
 Zarządzenie Nr 330/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-06 15:16:43 | Data modyfikacji: 2013-12-06 15:17:59.

 Zarządzenie Nr 331/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:18:04 | Data modyfikacji: 2013-12-16 14:19:20.

 Zarządzenie Nr 332/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:21:58 | Data modyfikacji: 2013-12-16 14:22:33.

 Zarządzenie Nr 333/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie dokonania zamiany działek gruntu w miejscowości Strzyżew

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:23:44 | Data modyfikacji: 2013-12-16 14:24:19.

 Zarządzenie Nr 334/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:14:19 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:14:47.

 Zarządzenie Nr 335/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-30 15:18:14 | Data modyfikacji: 2013-12-30 15:18:30.

 Zarządzenie Nr 336/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 10:50:07 | Data modyfikacji: 2013-12-24 10:50:37.

 Zarządzenie Nr 337/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 10:52:02 | Data modyfikacji: 2013-12-24 10:52:42.

 Zarządzenie Nr 338/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 10:54:08 | Data modyfikacji: 2013-12-24 10:59:00.

 Zarządzenie Nr 339/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:58:35 | Data modyfikacji: 2014-02-12 09:59:13.

 Zarządzenie Nr 340/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-01-19 21:06:48 | Data modyfikacji: 2014-01-19 21:07:24.

 Zarządzenie Nr 341/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa w roku 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-01-03 10:18:17 | Data modyfikacji: 2014-01-03 10:19:04.
Data wprowadzenia: 2014-01-03 10:18:17
Data modyfikacji: 2014-01-03 10:19:04
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski