Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


 


KIEROWNIK: Emilia Szyszka


 


Gminny Zakład Komunalny


 


KIEROWNIK: Marcin Dachowski


 


Gminny Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli 


DYREKTOR: Barbara Stasiak


 


Gminny Ośrodek Kultury


 

DYREKTOR: Jerzy Pawłowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-06 13:48:50 | Data modyfikacji: 2013-10-28 11:16:54.

Zobacz:
 Szyszka Emilia - Kierownik GOPS .  Iwona Kryszczak - zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .  Stasiak Barbara - Dyrektor GZEASiP .  Pawłowski Jerzy - Dyrektor GOK .  Marciniak Maria - Dyrektor GBP .  Marcin Dachowski - kierownik GZK . 
Data wprowadzenia: 2004-09-06 13:48:50
Data modyfikacji: 2013-10-28 11:16:54
Opublikowane przez: Roman Sodolski