Wpisanie wyborcy do spisu wyborców

I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1.  Wniosek o wpisanie do spisu wyborców


III. OPŁATY:


Nie pobiera się


IV.  TERMIN ODPOWIEDZI:


Bez odpowiedzi


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


Brak


VI. UWAGI:


Wniosek może być wniesiony najpóźniej w 5-tym dniu przed dniem wyborów. Przy składaniu wniosku należy okazać się dowodem osobistym.


 


WZÓR WNIOSKU - doc.


WZÓR WNIOSKU – pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2013-02-27 14:34:47 | Data modyfikacji: 2013-02-27 14:39:27.

Zobacz:
 Wydawanie dowodów osobistych .  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2013-02-27 14:34:47
Data modyfikacji: 2013-02-27 14:39:27
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski