bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Budżet gminy strona główna 
 Uchwała Rady Gminy Nr XIII/73/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 10:57:31.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków realizowanych w 2004r.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:01:46.
 Wydatki na zadania zlecone na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:03:17.
 Wydatki budżetu na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:04:06.
 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/74/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieroszewice na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:07:10.
 Dodatki na zadania zlecone na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:08:34.
 Limity na Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:11:09.
 Dochody budżetu na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:14:51.
 Plan przychodów i rozchodów w roku 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:16:54.
 Dochody zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji samorzorządowej.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:21:22.
 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:23:50.
 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na rok 2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:28:44.
 Prognoza dochodów, wydatków oraz długu (wg stanu na koniec danego roku) w latach 2004 – 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-06 08:30:48.
 Informacja gminy o wielkości spłat zobowiązań w latach 2004 – 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-06 08:33:18.
 Informacja gminy o wielkości spłat zobowiązań w latach 2004 – 2009

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-06 08:33:56.
 Dochody budżetu na rok 2004 zał. Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 142/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:07:18.
 Wydatki budżetu na rok 2004 zał. Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 143/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:08:37.
 Wydatki budżetu na rok 2004 zał. Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 142/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:10:48.
 Dochody budżetu na rok 2004 zał. Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 140/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:22:09.
 Dotacje na zadania na rok 2004 zał. Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 140/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:23:22.
 Wydatki na zadania zlecone na rok 2004 zał. Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 140/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:24:21.
 Wydatki budżetu na rok 2004 zał. Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 140/2004.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-25 10:25:30.
 Dochody budżetu na rok 2004 (zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/119/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:46:38.
 Wydatki budżetu na rok 2004 (zał. nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/119/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:48:24.
 Wydatki na zadania zlecone na rok 2004 (zał. nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/119/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:49:29.
 Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na rok 2004 (zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIX/119/2004 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:50:38.
 Dochody budżetu na rok 2004 (zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XX/121/2004 z dnia 31.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-26 12:31:35.
 Przychody budżetu na rok 2004 (zał. nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XX/121/2004 z dnia 31.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2004r.)

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-01-26 12:33:32.

Zobacz:
   Budżet rok 2004
   Budżet rok 2005
   Budżet rok 2006
   Budżet rok 2007
   Budżet rok 2008
   Budżet rok 2009
   Budżet rok 2010
   Budżet rok 2011
   Budżet rok 2012
   Budżet rok 2013
   Budżet rok 2014
   Budżet rok 2015
   Budżet rok 2016
   Budżet rok 2017
   Budżet rok 2018
   Budżet rok 2019
   Budżet rok 2020
   Budżet rok 2021
Data wprowadzenia: 2005-01-26 12:33:32
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl