bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Opinie RIO strona główna 
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:29:11 | Data modyfikacji: 2017-05-05 14:30:10.
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2018-07-27 14:21:31 | Data modyfikacji: 2018-07-27 14:23:33.

Zobacz:
   Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
   Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Sieroszewice
   Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budżetu roku 2020
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2020 roku
   Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice
   Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budzetu 2021 r.
Data wprowadzenia: 2018-07-27 14:21:31
Data modyfikacji: 2018-07-27 14:23:33
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl