L.p. Data złożenia petycji Adresat petycji 

Imię i nazwisko

Nazwa podmiotu

Przedmiot petycji Przebieg postępowania Sposób załatwienia Załączniki Uwagi
 1  2.08.2016 Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie  danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu - niniejszego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"    1. Odpowiedź - pdf.  1. Skan petycji -pdf.  
 2  14.07.2017 Wójt Gminy Sieroszewice   Petycja dotycząca możliwości skorzystania z dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla łaścicieli gospodarstw domowych   Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia: Petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art.4 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1123 ) - brak oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów wnoszących petycje.    1. Skan petycji -pdf.  
 3  11.07.2017 Wójt Gminy Sieroszewice   Petycja dotycząca sprzeciwu budowy stacji bazowej telefonii komórkowej   Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia: Petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art.4 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ) - brak oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów oraz brak wskazania miejsca zamieszkania wnoszących petycje. 1. Skan petycji -pdf.  
 4 8.02.2018 Rada Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja w sprawie nadania nazwy ulicy   Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia: Petycja nie spełnia wymogów, o których mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zm.) - brak oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów oraz brak wskazania miejsca zamieszkania wnoszących petycje.
 1. Skan petycji - pdf.  
5  16.03.2018 Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja w sprawie zmiany ulicy 

Przekazanie Petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1123 z późn. zm.)

1. Przebieg załatwienia petycji - pdf.

2. Dnia 13 czerwca 2018 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ulicy Danuty Siedzikówny w sprawie zmiany nazwy ulicy.

3. Dnia 20 czerwca 2018 roku przesłano pismo do Instytutu Pamięci Narodowej w celu wyrażenia zgody na zmianę nazwy ulicy w Sieroszewicach.

4. Instytut Pamięci Narodowej przekazał pismo do Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN

5. Dnia 15 października 2018 roku Rada Gminy Sieroszewice podjęła uchwałę w sprawie projektu przywrócenia nazwy ulicy w Sieroszewicach.

6. Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, Przewodniczący Rady Gminy przesłał projekt uchwały do Wojewody Wielkopolskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu celem wyrażenia  zgody na podjęcie merytorycznej uchwały  w przedmiocie przywrócenia nazwy ulicy
w Sieroszewicach.

 Odpowiedź - pdf.  1. Skan petycji - pdf.  
6  18.05.2018 Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja w sprawie przywrócenia linii autobusowej Ostrów Wielkopolski-Ołobok-Wielowieś godzina kursu 19.15    1. Odpowiedź - pdf. 1. Skan petycji - pdf.  
 7 01.03.2019  Wójt Gminy Sieroszewice  Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję  Petycja w sprawie wynajmu osobom prywatnym poddasza Przedszkola w Latowicach  1. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia: Petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) - brak oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów oraz brak wskazania miejsca zamieszkania wnoszących petycje    1. Skan petycji - pdf.  
 8  09.04.2019  Wójt Gminy Sieroszewice  Adwokat Renata Sutor  Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa   Przekazanie Petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 870)  1. Skan petycji - pdf.  
 9  15.10.2019  Wójt Gminy Sieroszewice  

Prezes Zarządu

Robert Łaniewski

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotów-kowego

ul. Kruczko-wskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

 Petycja dotycząca płatności bezgotów-kowych   1. Odpowiedź - pdf.  1. Skan petycji - pdf.  
 10  12.11.2019  Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję  Petycja dotycząca świadczenia usług IOD    1. Odpowiedź - pdf  1. Skan petycji  
 11  18.12.2019  Wójt Gminy Sieroszewice  Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję  Petycja dotycząca przywrócenia kursu autobusu    1. Odpowiedź - pdf  1. Skan petycji  
 12  18.12.2019  Wójt Gminy Sieroszewice  

Prezes Zarządu

Robert Łaniewski

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotów-kowego

ul. Kruczko-wskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

 Petycja dotycząca płatności bezgotów-kowych    1. Odpowiedź - pdf  1. Skan petycji  
13 12.02.2020 Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja dotycząca utworzenia Klubu Dziecięcego    1. Odpowiedź - pdf 1. Skan petycji  
14 27.03.2020 Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

Petycja dotycząca ochrony zdrowia przed elektro-
skaże-
niami

Przekazanie Petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 870)

 1. Odpowiedź - pdf

załącznik do odp.-pdf

1. Skan petycji  
15 17.11.2020 Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja dotycząca technologii przeciw COVID-19 w domach opieki społecznej    1. Odpowiedź - pdf 1. Skan petycji  
16 14.12.2020 Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Arkadiusz Rakoczy Petycja odnośnie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców Gminy Sieroszewice z powodów rasowych, religijnych, meedycznych czy sanitarnych    1. Odpowiedź - pdf 1. Skan petycji  Ogłoszenie
17. 14.12.2020 Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Piotr Sterkowski Petycja odnośnie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców Gminy Sieroszewice z powodów rasowych, religijnych, meedycznych czy sanitarnych    1. Odpowiedź - pdf 1. Skan petycji  Ogłoszenie
18. 07.01.2021

Wójt Gminy Sieroszewice

Radni Gminy

Polska Wolna od GMO Petycja Alarm!
Stop zabójczemu
GMO-STOP
niebezpiecznej SZCZEPIONCE
   1. Odpowiedź -pdf

1. Skan petycji

2. Uzupełnienie do petycji

 Petycja wielokrotna dotyczy poz. 16 i 17
19. 08.02.2021

Wójt Gminy Sieroszewice

Radni Gminy

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja w sprawie przygotowania Komunikatu/Uchwały dotyczącej suplementacji wit. D    

1. Skan petycji

  Wnioskodawca wycofał petycję
20. 22.02.2021

Rada Gminy Sieroszewie

Teresa Garland Skawina Petycja dotycząca wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego    1. Odpowiedź -pdf

1. Skan petycji

 
21.  04.03.2021

Rada Gminy Sieroszewice 

Teresa Garland SkawinaPetrycja  Petycja o popracie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego     1. Odpowiedź - pdf

1. Skan petycji 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-11-17 11:02:07 | Data modyfikacji: 2021-04-19 15:07:20.
Data wprowadzenia: 2015-11-17 11:02:07
Data modyfikacji: 2021-04-19 15:07:20
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska