Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:29:11 | Data modyfikacji: 2017-05-05 14:30:10.
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2018-07-27 14:21:31 | Data modyfikacji: 2018-07-27 14:23:33.
Data wprowadzenia: 2018-07-27 14:21:31
Data modyfikacji: 2018-07-27 14:23:33
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak
Opublikowane przez: Roman Sodolski