Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:30:56.

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 Uwarunkowania przestrzenne - mapa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:39:28 | Data modyfikacji: 2018-05-17 11:41:07.
 Uwarunkowania przestrzenne - opis

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:41:34.
 Kierunki zagospodarowania przestrzennego - mapa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:43:20 | Data modyfikacji: 2018-05-17 11:44:10.
 Kierunki zagospodarowania przestrzennego - opis

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:54:54.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 Prognoza oddziaływania na środowisko - mapa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 12:04:54 | Data modyfikacji: 2018-05-17 12:10:06.
 Prognoza oddziaływania na środowisko - opis

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 12:11:31.
 Prognoza oddziaływania na środowisko - powiązania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 12:20:50.
 Oświadczenie autora

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 12:22:36.
Data wprowadzenia: 2018-05-17 12:22:36
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik
Opublikowane przez: Roman Sodolski