Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-02-28 21:09:13 | Data modyfikacji: 2018-11-20 08:43:10.
 Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-02-28 21:13:18 | Data modyfikacji: 2019-04-19 10:59:39.
Data wprowadzenia: 2018-02-28 21:13:18
Data modyfikacji: 2019-04-19 10:59:39
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska