Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Radcy Prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:42:36.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Radcy Prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:44:31.
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:47:07.
 Informacja o wyniku naboru

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2018-12-21 15:31:39.

Zobacz:
 Nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice .  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi .  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej .  Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Radcy Prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych  . 
Data wprowadzenia: 2018-12-21 15:31:39
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska