Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Wielowieś, Masanów, Ołobok, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:53:56.
 Informacja o prywatności

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 16:11:55.

Zobacz:
 Nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice  .  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Wielowieś, Masanów, Ołobok, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew.  .  Ogłoszenie o naborze do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zgodnie z projektem programu"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w miejscowości Sieroszewice  .  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Masanów, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew.  .  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Sieroszewice  . 
Data wprowadzenia: 2019-07-31 16:11:55
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska