Zarządzenie Nr 126.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-09-02 17:15:24.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw obsługi sekretariatu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-09-02 17:17:03.
 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-09-02 17:18:44.
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-09-02 17:23:48.
 Informacja o wyniku naboru

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-09-24 12:47:12.

Zobacz:
 Nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice  .  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Wielowieś, Masanów, Ołobok, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew.  .  Ogłoszenie o naborze do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zgodnie z projektem programu"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w miejscowości Sieroszewice  .  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Masanów, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew.  .  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Sieroszewice  . 
Data wprowadzenia: 2019-09-24 12:47:12
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska