Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SIEROSZEWICE metodą odkrywkową w granicach działki nr ewid. 591/2 arkusz mapy 2 obręb Sieroszewice, gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Patrycja Kaczmarek | Data wprowadzenia: 2020-01-10 15:11:54 | Data modyfikacji: 2020-02-11 15:55:44.
Data wprowadzenia: 2020-01-10 15:11:54
Data modyfikacji: 2020-02-11 15:55:44
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Patrycja Kaczmarek
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska