Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2020-02-10 15:23:53.
Data wprowadzenia: 2020-02-10 15:23:53
Autor: Skarbnik Gminy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska