OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Sieroszewice


 


 


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 24.06.2020 r. do 15.07.2020 r.


wywieszono WYKAZ dotyczący działki nr 154/6 położonej w miejscowości Sieroszewice, przeznaczonej do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


                                                                                                            /-/ Anatol Piaskowski


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:37:39 | Data modyfikacji: 2020-06-23 13:51:26.
Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:37:39
Data modyfikacji: 2020-06-23 13:51:26
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska