Zarządzenie Nr 114.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:29:15.
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:32:22.
 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:40:02.
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:37:55.
 Informacja o wyniku naboru

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-01-17 11:53:12.
Data wprowadzenia: 2022-01-17 11:53:12
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska