Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2022-02-14 18:11:37.
 Uwarunkowania zagospodarowania i polityki przestrzennej Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2022-02-14 17:58:52.
 Kierunki zagospodarowania i polityki przestrzennej Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2022-02-14 18:00:12.
 rysunek - uwarunkowania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2022-02-14 18:01:44 | Data modyfikacji: 2022-02-14 18:14:09.
 rysunek - kierunki

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2022-02-14 18:17:58 | Data modyfikacji: 2022-02-14 18:19:19.
 Analizy i bilans terenów

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2022-02-14 18:20:10.
 Prognoza oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:41:02.
 mapa - prognoza

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:42:47 | Data modyfikacji: 2022-02-18 09:47:02.
Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:42:47
Data modyfikacji: 2022-02-18 09:47:02
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska