Uchwała nr XXXVI/305/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-29 11:49:35.
 Uchwała nr XXXVI/306/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-29 11:50:30.
 Uchwała nr XXXVI/307/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-29 11:51:43.
 Uchwała nr XXXVI/308/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-29 11:53:04.
 Uchwała nr XXXVI/309/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 – 2032

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-29 11:57:46 | Data modyfikacji: 2022-06-29 12:05:25.
 Uchwała nr XXXVI/310/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-29 11:59:02.
 Uchwała nr XXXVI/311/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-29 12:01:52.
 Uchwała nr XXXVI/312/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Sieroszewice na rok szkolny 2022/2023

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-29 12:03:32.

Uchwała nr XXXVI/313/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. - aktualizacja

Rozstrzygniecie Nadzorcze

 Uchwała nr XXXVI/313/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2022-06-29 12:04:48.

Zobacz:
 Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL . 
Data wprowadzenia: 2022-06-29 12:04:48
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska