OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sieroszewice


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach:  od 24.08.2022 r. do 14.09.2022  r. wywieszono WYKAZ dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 696/2, położonej w miejscowości Masanów, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.


Wójt Gminy Sieroszewice
   /-/ Anatol Piaskowski

Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 696/2, położonej w miejscowości Masanów, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2022-08-19 12:12:10.
Data wprowadzenia: 2022-08-19 12:12:10
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska