Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 - aktualizacja

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-08-19 15:09:12 | Data modyfikacji: 2022-08-19 15:19:03.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 -2032 - aktualizacja

 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 -2032

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-08-19 15:10:41.
 Projekt uchwały w sprawie zniesienia w części statusu pomnika przyrody

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:45:31.
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:46:53.
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:47:29.
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Parczew

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-08-19 15:17:53.
 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:48:37.
 Oświadczenie w sprawie poparcia petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-08-19 14:51:56.
 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2022-08-31 07:57:44 | Data modyfikacji: 2022-08-31 11:18:26.

Zobacz:
 Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL . 
Data wprowadzenia: 2022-08-31 07:57:44
Data modyfikacji: 2022-08-31 11:18:26
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska