Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN i kablowej SN”, na terenie położonym w gminie Sieroszewice, w miejscowości Sieroszewice, dz. nr 64, 61/1, 61/5, 61/4, 60, 59/1, 59/2, 58, 57, 56, 54, 52/2, 51, 50, 8/6, 8/2, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 36, 34, 32, 30/1, 30/2, 28, 26, 24 (obręb Parczew) i 65/2, 64, 58, 59/1, 60, 61/1, 61/2, 63/3, 67/2, 145/1, 148/2, 149, 152, 186/5, 151, 154, 139, 95, 96, 97/2, 98, 629, 132/3, 132/4, 129, 128/1, 126, 133, 626, 627/1, 627/3, 627/4, 628, 629, 630, 631, 633/1, 634/1, 635, 636/2, 625, 567/2, 568, 569, 570, 883/1, 566 (obręb Latowice)

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:08:22.
Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:08:22
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska