Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Gminy w Sieroszewicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

Urząd Gminy Sieroszewice świadczy usługi elektroniczne poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest platformą służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony sposób. Aby skorzystać z dostępnych usług elektronicznych Urzędu Gminy nie jest konieczne posiadanie podpisu kwalifikowanego – wystarczy posiadać tzw. Profil Zaufany ePUAP, który pozwala na składanie wniosków w wersji elektronicznej ze skutkiem prawnym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Sieroszewice

Inne metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Sieroszewicach:

 1. Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej - sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 2. Przesłanie dokumentu na adres mailowy: sieroszewice@sieroszewice.pl
 3. Wzory dokumentów wymaganych do założenia sprawy można pobrać w elektronicznym ze strony: www.sieroszewice.pl lub www.bip.sieroszewice.pl
 4. Składanie elektronicznych wniosków nie dotyczy wniosków składanych na:

- dowód osobisty (wymaga złożenia podpisu osobiście)

- akt zgonu

- zgłoszenie ślubu

5.W załącznikach do założonej sprawy wymagane jest dostarczenie elektronicznej kopii wpłaty za założenie danej sprawy (jeśli taka płatność jest wymagana).

Płatność na konto Urzędu Gminy Sieroszewice: 59 8431 0008 0100 0130 2000 0003

Można również uiścić opłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy, jednak założenie sprawy przez Urząd będzie rozpatrywane dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności.

 1. Dokumenty elektroniczne można również składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Sieroszewice w Sekretariacie Urzędu pok nr 10 w godzinach pracy (Pn-Pt 7.30 - 15.30;) dostarczając je na następujących nośnikach danych:
 • pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,
 • płyta DVD-RW lub CD-RW

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

 1. Sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

 ◦.doc (Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP/2003 i nowszy)

◦.rtf - Rich Text Format

◦.xls (Microsoft Excel 6.0/95/97/2000/XP/2003 i nowszy)

◦.txt - dokument tekstowy

◦.jpg, .gif, .bmp, .tif - pliki graficzne

◦.pdf - wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi

◦.rar, zip - pliki skompresowane

 1. Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),
 2. Opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
 3. Wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

 

UWAGA!!! W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy Sieroszewice i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Inspektor - Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 11:42:05 | Data modyfikacji: 2018-02-28 19:41:09.
Data wprowadzenia: 2016-04-15 11:42:05
Data modyfikacji: 2018-02-28 19:41:09
Autor: Inspektor - Roman Sodolski
Opublikowane przez: Roman Sodolski