Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach

 

Adres:

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Budynek (magazyn OC) za Urzędem Gminy

tel. 62/73 51 062

e-mail: gzk@sieroszewice.pl

 

www.gzksieroszewice.zakladkomunalny.com

 

Godziny pracy:
   od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530

Kierownik: Marcin Dachowski

Do zakresu działania Zakładu należy utrzymanie i eksploatacja:

  • oczyszczalni ścieków w Rososzycy wraz z siecią kanalizacyjną,
  • hydroforni i wodociągów wiejskich,  

W ramach wykonywania swoich zadań, Zakład świadczy usługi dla mieszkańców Gminy w zakresie:

  • dostarczania wody,
  • odprowadzania ścieków,

oraz może wykonywać inne usługi ( transportowe, remonowo-budowlane) na rzecz Gminy.

Mieszkańcy Gminy korzystają ponadto z usług Zakładu w zakresie:

  • otrzymywania warunków technicznych do projektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
  • uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza,
  • nadzoru technicznego nad budową przyłącza.

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 Statut Gminnego Zakładu Komunalnego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2004-09-06 12:43:05 | Data modyfikacji: 2021-03-17 14:51:04.

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sierozsewice

Załącznik do decyzji do zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrywania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sieroszewice

 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski), które bedą obowiązywać w latach 2018-2021

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2018-06-04 14:29:52 | Data modyfikacji: 2018-06-08 14:22:36.
 Stawki opłat za pobór wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierowniki Gminnego Zakładu Komunalnego - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2004-09-14 11:40:32 | Data modyfikacji: 2017-12-14 15:24:27.

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej - pdf

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierowniki Gminnego Zakładu Komunalnego - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:42:49 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:00:30.
 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej - pdf

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierowniki Gminnego Zakładu Komunalnego - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:01:20.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice

 Uchwała Nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-07 13:05:07 | Data modyfikacji: 2018-09-07 13:06:30.

OCENA ROCZNA JAKOŚCI WODY


http://www.jo.sieroszewice.pl/index.php?id=725

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierowniki Gminnego Zakładu Komunalnego - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2016-02-11 09:43:57.
Data wprowadzenia: 2016-02-11 09:43:57
Autor: Kierowniki Gminnego Zakładu Komunalnego - Marcin Dachowski
Opublikowane przez: Roman Sodolski