Zarządzenie Nr 210/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:05:18.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 210/2012 Wójta Gminy Sieroszewice - projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:09:21 | Data modyfikacji: 2012-11-27 14:11:41.
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 210/2012 Wójta Gminy Sieroszewice - Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:11:24 | Data modyfikacji: 2012-11-27 14:17:08.
 Załącznik nr 1 do projektu uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:18:47.
 Załącznik nr 2 do projektu uchwały - wykaz przedsięwięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:20:47.
 Załącznik nr 3 do projektu uchwały - objaśnienia przyjętych wartości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:21:16.

Zobacz:
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017 .  Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017 .  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017 .  Zmiana WPF 27.03.2013 r. . 
Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:21:16
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski