Statut Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-11-21 15:13:49.
 Uchwała Nr XV/101/08 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Wojtczak | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:55:44 | Data modyfikacji: 2016-05-16 10:23:56.
Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.

Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:42:41 | Data modyfikacji: 2010-12-06 12:44:15.

Zobacz:
 Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2004-09-23 11:42:41
Data modyfikacji: 2010-12-06 12:44:15
Opublikowane przez: Roman Sodolski